A!!

 La initiativa lui Stefan Caraman, opt dramaturgi români au semnat o scrisoare adresata Parlamentului României, în care cer introducerea unui act normativ care sa oblige teatrele finantate din bugetele publice sa monteze text romanesc contemporan in proportie de minimum 30%. Initiativei i s-a alaturat si Asociatia Scriitorilor din Bucuresti - sectia de dramaturgie si critica teatrala, iar lista ramane deschisa pana pe 1 octombrie, cand documentul va fi inaintat celor doua camere ale Parlamentului. Scrisoarea: 

           PARLAMENTULUI  ROMÂNIEI

 

            Stimate doamne şi stimaţi domni parlamentari.

 

            După 1989 artele spectacolului au avut şansa să se descătuşeze de cutume şi constrângeri şi odată cu ele a apărut şi şi-a făcut loc timid şansa creaţiei dramatice româneşti. Si totusi, din păcate, şansa piesei româneşti contemporane autentice de a fi jucată în faţa publicului nostru a fost în tot acest răstimp obturată de atitudinea potrivnică a conducătorilor de teatru, de pasarea obositoare a autorului dramatic român de la statutul de om de teatru la cel de scriitor şi invers, de nerecunoaşterea acestui statut chiar de lumea teatrului,  de nepăsarea majorităţii regizorilor români care par lipsiţi de curaj,  încremeniţi între parantezele strâmte ale dramaturgiei verificate, clasice, bătătorită de atâtea şi atâtea versiuni şi, finalmente, de punerea la index chiar de către instituţiile care ar trebui să facă cei mai mulţi paşi în direcţia promovării valorilor teatrale româneşti.

            Remarcăm an de an pe afişele teatrelor româneşti de stat aceleaşi piese şi aceiaşi autori – în cea mai mare parte aparţinând culturilor străine -  piese reluate la nesfârşit, de la o sală la alta, dintr-un oraş în altul, propuneri previzibile, alegeri repertoriale neadecvate vremurilor pe care le trăim şi contrazicând regula simplă  potrivit căreia teatrul oferă şi trebuie să ofere feedback realităţii imediate. Sunt teatre importante în ţară care nu au mai programat de ani de zile o piesă autohtonă contemporană, scrisă pentru spectatorii zilelor noastre. De asemenea, sunt tot mai mulţi autori străini, unii de calitate îndoielnică, importaţi fără nici un criteriu de valoare şi jucaţi numai pentru că sunt subiectul unor schimburi de facilităţi între cei care îi promovează şi oamenii noştri de teatru (burse în străinătate, onorarii mari pentru traducători, invitaţii la diverse evenimente peste graniţă, premii ale Institutuelor straine de cultura, diverse alte schimburi interesate). Sunt tot mai mulţi regizori români care reiau aproape anual acelaşi text clasic străin (de regulă Shakespeare, Cehov, Molliere, etc.) în teatre diferite, numai ca să bifeze o producţie, numai ca să încaseze un onorariu, numai ca să-şi satisfacă un orgoliu. Nici un act de curaj, nicio iniţiativă de a demonstra calităţile lor şi pe o piesă românească de astăzi. Finalmente, este de neînţeles cum scena numărul 1 a ţării – Teatrul Naţional din Bucureşti – este atât de refractară la piesa românească contemporană, născându-se întrebarea la ce bun brand-ul pe care îl are şi numele mari de dramaturgi români care l-au condus în diferitele perioade istorice, dacă acum, prin activitatea şi politica sa repertorială, practic le recuză.. Excepţiile care mai colorează din când în când stagiunile rămân doar excepţii. Şi poate cel mai tragic, marii noştri autori contemporani ( Dumitru Solomon, Iosif Naghiu, Marin Sorescu) sunt trecuţi, inconştient şi nejustificat la index şi condamnaţi la uitare.

            Suntem un grup de autori dramatici români, mare parte afirmaţi după 1990, care cred cu tărie că piesa românească de teatru este sau, mai degrabă, poate deveni  un produs cultural valoros şi mai ales competitiv. Credem, de asemenea, că aplecarea cu mai multă atenţie şi curaj a tuturor factorilor decizionali din teatru asupra textului dramatic românesc, montarea într-o proporţie mult mai mare a pieselor noastre pe scenele teatrelor de stat (aşa cum se-ntâmplă cu dramaturgia naţională - şi cu artele în general - în toate ţările Uniunii Europene), promovarea autorilor români de către instituţiile de cultură măcar la jumătate din agresivitatea cu care o fac instituţiile altor ţări aici în România ( Cervantes Institute, Institutul Francez, Goethe Institute, etc.), recunoaşterea, finalmente, a statutului nostru, toate acestea, pot conduce la apariţia mult invocatelor capodopere, a pieselor valoroase şi capabile să ne plaseze în rândul dramaturgiilor importante ale lumii şi ale vremii.

            Solicităm, aşadar, Legislativului Român să iniţieze şi să adopte un act normativ (eventual un amendament la Legea Teatrelor) care să ofere producţiei autohtone de text de teatru şansa de care are nevoie şi care i se cuvine. Solicităm ca Legea Teatrelor să îşi extindă spiritul şi litera şi asupra creaţiei dramatice româneşti contemporane. Solicităm ca prin această lege sau articol de lege, toate teatrele româneşti finanţate din bugetele publice (adică plătite de cetăţeni români) să cumpere, să producă şi să programeze în mod obligatoriu în repertoriul stagional premiere ale  pieselor româneşti contemporane în proporţie de minim 30%. Ne susţinem cererea cu următoarele argumente :

 

  1. Există o mulţime de piese scrise de după 1990 de valoare şi de mare valoare, certificate de concursul UNITER pentru cea mai bună piesă a anului ori de concursul „Camil Petrescu” patronat de Ministerul Culturii din Romania. În cei aproape 15 ani de când există aceste competitii, au fost premiate şi nominalizate aproximativ 60 de piese, citite şi certificate de specialişti din teatru : critici şi regizori. Facem cunoscut că nici UNITER şi nici MCC, împreună cu instituţiile teatrale româneşti, nu au dus până la capăt acest demers prin sprijinirea şi producerea unor spectacole bazate pe textele premiate, motiv pentru care din acest portofoliu au ajuns pe scenă mai puţin de 10% si majoritatea doar in mod intamplator - considerăm acest lucru anormal si total injust. Tocmai acest portofoliu contrazice ideea lansată de multă vreme în Agora precum că autorii români sunt netalentaţi sau neimportanţi, lucru neadevărat. Este pur şi simplu o avere a creativităţii româneşti aruncată la coş, credem noi din cauza unor interese meschine sau din indiferenţă, limitare şi necunoaştere.
  2. Ca să contăm în corul culturilor puternice europene, trebuie să ne susţinem şi să ne dezvoltăm propria cultură, propria creaţie originală. Un volum mare de piese puse în scenă într-o proporţie majoră vor atrage după ele alte piese româneşti, tot mai bune, tot mai valoroase şi, mai departe, vor crea premisele exportului acestora şi plasarea lor între producţiile de mare valoare ale Europei şi ale Lumii. Nu putem emite pretenţii atâta vreme cât nu avem cu ce competiţiona şi nu putem competiţiona fără o piaţă echilibrată, favorabilă propriilor valori culturale.
  3. Toate teatrele româneşti de stat sunt plătite din contribuţiile băneşti ale cetăţenilor români care trăiesc realităţi româneşti şi care vorbesc limba română. Este obligaţia Statului – prin intermediul instituţiei teatrale pe care o finanţează – să întoarcă acest gest promovând spectacole româneşti, care reflectă realităţi, sensibilităţi şi caractere româneşti.
  4. Instituţiile culturale importante din Europa îşi promovează agresiv produsele artistice (deci şi piesa de teatru) în România beneficiind de subvenţii majore şi recompensând oameni de teatru valoroşi români pentru a le promova produsele. Este notoriu recentul premiu acordat domnului Victor Scoradeţ – critic, lobby-st şi traducător de mare notorietate şi valoare - de către Goethe Institute pentru serviciile şi lobby-ul aduse culturii germane în România, prin traducerea unui număr important de piese de teatru care se regăsesc de ani buni pe scenele teatrelor noastre de stat (Odeon - Bucureşti, Ploieşti, Bacău, etc.). Şi nu este singurul. Nu există nicio contraofertă instituţională românească structurată care să genereze rezultate vizibile, deşi Statul Român susţine financiar o mulţime de organizaţii şi instituţii publice (ICR, MCC, teatrele de stat, etc.) cu atribuţiuni directe în susţinerea produselor culturale originale româneşti si, pe cale de consecinţă, inclusiv a piesei de teatru.
  5. Prin această solicitare nu se diminuează cu nimic deschiderea pe care trebuie să o aibă orice instituţie de teatru către cultura universală, către piesa străină sau clasică, dimpotrivă. Solicitarea noastră e menită doar să aducă un echilibru în repertoriul teatrelor de stat, să aşeze în condiţii de piaţă nepărtinitoare, egale textul românesc contemporan în competiţia cu textele autorilor străini sau clasici.
  6. Pe termen lung se creează condiţiile  apariţiei unei producţii anuale valoroase şi valide. Este foarte posibil ca la început paşii să fie modeşti, spectacolele să nu fie tocmai cele mai reuşite dar orice construcţie de mare anvergură presupune încercări şi retuşuri, eşecuri asumate şi multă muncă, mult efort fizic şi creativ. Procesul însă se va distila în timp, vor apărea tot mai mulţi autori valoroşi încurajaţi de faptul că piesele lor vor fi valorificate, vor apărea tot mai mult regizori care vor descoperi că există creaţii artistice româneşti capabile să le incite creativitatea şi pe care vor dori să le monteze din proprie iniţiativă.
  7. Se acoperă, în sfârşit, o nevoie reală a publicului de teatru (verificată cu asupra de măsură de câte ori s-a ivit ocazia) pentru piesele româneşti, pentru poveştile de viaţă actuale româneşti, pentru personaje româneşti şi pentru creaţia românească în general

 

 

A trecut prea mult timp în care creaţia dramatică românească a fost marginalizată. Credem că a venit momentul ca dumneavoastră, în calitate de legiuitori dar şi de păstrători şi protectori ai limbii şi creaţiei literare române, să faceţi acest gest de îndreptare a acestei situaţii. Altfel, vom asista neputincioşi la dispariţia dramaturgiei româneşti de pe scena teatrelor şi a culturii naţionale şi universale.

 

Ştefan Caraman

Radu Macrinici

Saviana Stanescu

Horia Garbea

Mircea Radu Iacoban

Ioan Peter

Mugur Grosu

Mediana Stan

Lucia Verona

Paul Everac

Dinu Grigorescu

Emil Lungeanu

Emil Mladin

Ioan Drăgoi

Dan Mihi

Adrian Mihalache

Paşcu Balaci

Mirce M. Ionescu

Valentin Busuioc

Sânziana Popescu

Olga Delia Mateescu

Constantin Abăluţă

Mihail VAKULOVSKI

Sufletul lui Bobiţă


am fost acasă, în linişte, departe de oraşe şi fără internet, abia m-am întors şi am deschis netul, să văd Suplimentul Tiuk! de la Observator Cultural, dar am zărit, pe partea dreaptă: Constantin Virgil Bănescu (1982-2009). Bobiţă? Nu cred... nu-mi vine să cred... nu vreau să cred... nu am fost prieteni, ne-am intersectat de cîteva ori şi doar la întruniri literare. a, am fost o dată la Club A, eu pentru prima oară acolo (demult, tare demult), la o bere, cu Un Cristian şi cu frate-meu, după o lectură la Biblioteca de Poezie, cred; ţin minte că Bobiţă era indignat de o fază care i se întîmplase recent, că a venit cu o floare în mînă la un tînăr poet furios, care i-a tras una, indignarea lui venea din detaliul că cineva poate să lovească pe altcineva cu o floare în mînă... zicea că a făcut box şi că ar fi putut să-l distrugă pe poetul furios, dar că fapta a fost atît de surprinzătoare pentru el încît n-a avut nici o reacţie...

ultima oară ne-am văzut la colocviile recente de la Alba Iulia. ne-am salutat ca vechi prieteni şi am vorbit ca vechi prieteni. m-au impresionat cel mai mult lecturile lui şi a poetului furios, care parcă au citit unul după altul... în ultima zi am mîncat la aceeaşi masă, începuse să-şi sufle nasul zgomotos, iar tanti chelner îl dezaproba făţiş, iar cînd a plecat, a zis: "cît să încapă în el, aşa de mic, şi-a umplut farfuria o dată, apoi încă o dată, apoi din nou... şi a băut trei cafele", am şi rîs pe seama celor trei cafele, chiar cu Bobiţă, că cu o zi înainte, după ce mi-am luat a doua cafea, chelnerul s-a uitat încruntat, dar am crezut că mi s-a părut. apoi s-a dus să-şi ia cafea Răzvan Ţupa, doar că el n-a scăpat doar cu privirea răutăcioasă, lui i s-a spus direct: "Dom'ne, dacă toţi ar bea cîte trei cafele ce ne-am face?", ce s-ar alege de ţara asta, glumeam noi...

îl văd pe Virgil cu o floare în mînă, iar noi, cei care încă ne bem cafelele, să aprindem lumînările pentru sufletul lui, să ciocnim cîte un pahar de vin pentru poetul care va rămîne veşnic tînăr - Constantin Virgil Bănescu...  

Mihail VAKULOVSKI

Manowar - Tata

Nu ştiu de ce formaţiile româneşti cîntă în limba engleză, cînd oricine poate asculta muzică şi texte mai bune, scrise de oameni care chiar simt şi trăiesc în limba aia (ar fi aiurea să jignesc cu exemple). Limba în care visezi şi pe care o ştii cel mai bine e – clar – un atu, pentru o formaţie faină ro limba română e unicul avantaj faţă de o formaţie faină englezească sau americană, să zicem, nu-mi dau seama de ce oamenii din muzica ro nu pot să înţeleagă un lucru atît de simplu, e ca şi cum scriitorii români ar începe să scrie direct în engleză... păi de ce să citeşti Sadoveanu în engleză cînd poţi citi Hemingway, de ce să citeşti Miron Costin cînd în aceeaşi perioadă exista deja Francois Villon ş.a.m.d.?

MANOWAR e un exemplu la polul opus chiar, tăticii americani ai metalului făcînd versiuni în mai multe limbi a piesei FATHER de pe noul lor album, inclusiv în română, piesă care poate fi ascultată pe net în mai multe locuri, doar daţi o căutare (merită).

Manowar - Tata
(Father - Romanian Version, din albumul: Thunder In The Sky, 2009)

Am fost mic,
Tu m-ai luat de mână
Tată, vreau să ştii,
Suntem împreună.

Mi-ai spus ce-i rău şi ce-i bine
Şi-am învăţat:
Nimeni nu-mi poate da
Ce tu mi-ai dat.

M-ai făcut puternic,
M-ai sprijinit,
Când m-am înşelat,
Sau am greşit.

Ne-a fost şi bine,
Ne-am şi certat
Acum pot s-o spun:
M-am înşelat.

Cu mine,
În orice clipă din orice oră,
În fiecare zi în tot ce-i bine
Sunt parte din tine!

Ai trăit pentru noi,
Te-ai străduit,
Cu braţele tale,
Din greu ai muncit.

Nimic nu ai cerut,
Ai oferit.
Datorită ţie,
Am reuşit!

Cu mine,
În orice clipă din orice oră,
În fiecare zi în tot ce-i bine
Sunt parte din tine!

Tată,
Un lucru spun:
Sunt împăcat
Că tot ce ai spus e adevărat.
Un Cristian

Bobiţă, Virgil, Bănescu


La început a fost Bobiţă. Un tânăr care-mi povestea cu calm despre iubiri pierdute şi dragoste neîmpărtăşită. Se mutase-n Bucureşti şi făcuse ceea ce numai Ianuş mai îndrăznise să ceară – legitimarea prin poezie. Mersese la decanatul facultăţii de litere şi-i ceruse decanului să fie admis la facultate pentru că era poet.
Bobiţă avea un talent muzical atipic. Prima lui lectură la litere a fost un recital. Mi-l amintesc şi acum pe Ianuş supărat că-l tot fotografiam cântând. Apoi Bobiţă a dispărut o vreme. Intrase în lumea literară adevărată. Cu el am fost primele şi ultimele dăţi la Casa Verdi a Iolandei Malamen, prin el am ajuns să-l văd în carne şi oase pe Cezar Ivănescu, faţă de care avea o uriaşă admiraţie. Apoi ne-am revăzut  în acea minunată zi de început de martie când toţi greii cenaclului veniseră de-acasă cu cârpe şi detergent pentru a face curat în viitoarea sală a Bibliotecii de poezie. Şi, la final, la parodia înmormântării Bibliotecii, unde a râs copios. Cam atât. Au urmat ani de întâlniri absolut convenţionale, dar amiabile. Îmi povestea de burse, de călătorii, dar îl simţeam tot mai departe.
Virgil s-a prezentat în 2008. Mi-a spus şi mie, ca şi celorlalţi, că Bobiţă devenise Virgil. Să-i spunem Virgil. Se schimbase. Ne-am întâlnit de câteva ori, am fost împreună la Alba şi am purtat câteva discuţii pe mess. Ar fi vrut să scoată o antologie, îl ameninţasem cu un interviu (acum vreo două luni). Am amânat.
Acum când scriu aceste rânduri nefericite, Bobiţă şi Virgil au devenit, invariabil, Bănescu. Gândindu-mă la el, ca la un om bun şi un poet minunat, nu pot să nu fiu trist.
Aseară, când am auzit un zvon, n-am îndrăznit să intru pe mess. De dimineaţă, statusul lui era activat. Alarmă falsă. Doar că în dreptul lui scria: “mama şi tatăl lui Bobiţă strigă către cei ce-l cunosc că azi Bobi a plecat la steaua lui cea fără de noroc. Veniţi cu noi să-i uşurăm zborul”.
Constantin Virgil Bănescu s-a sinucis la 27 de ani. S-ar putea posta fotografii inedite, filmuleţe. La ce bun? Pun doar o fotografie pentru Bobiţă. Un pescăruş pe uscat. Şi o piesă: I Walk Alone - Tarja Turunen.
Vor urma tămâierile. Pe lista întrebărilor pentru interviu mă opresc la cea mai intimă: “Te-ai sinucide?”  A  rămas în fişierul Bănescu. Nu mi-aş fi dorit să-i fi luat ultimul interviu.Dumnezeu să-l odihnească!
Cu bine, Bobiţă!

Un Cristian

Ce de proşti suntem în literatură


Prostia nu are criză. Ba, aş putea spune, pe vremuri de criză, înfloreşte. Buchete de proşti se strâng seară de seară la TV ca să se vândă la pachet, vorbind despre coroanele de proşti care duc ţara la cimitir (să fie iertată prostimea care munceşte degeaba!). Rar mi-a fost dat să văd mai mulţi proşti ca-n ultimul an. Oameni proşti. Fără scăpare de proşti. Genul de prost iremediabil. Oameni cu tupeu, fără pic de perspectivă. Nu-mi pasă de ţărişoară, de progresul ei, de viitorul ei. Îmi pasă de proştii ei. Ce se v-a-ntâmpla cu ei, cu prostia lor suculentă, specifică tranziţiei? Pentru că, din câte-mi dau seama, proştii tranziţiei sunt proşti exemplari.
Când eram la în ciclul primar, grupul proştilor ştia că era suficient să i se spună “eşti prost”, să tacă din gură şi să stea-n banca lor, fie că erau eroii zilei. Una era să-ţi spună unul mai mare, “eşti prost”, se uita repede, alta unul mai mic, nu prea se-ntâmpla, dar când acel “eşti prost” venea dinspre oameni de seama ta, era jale. Prostul tăcea ruşinat, ştia că e prost pe bune. Ei bine, proştii tranziţiei au evoluat. S-au adaptat vremurilor şi au transformat prostia în armă. Doar cei mai “prostuţi” proşti lucrează cu “mănuşi”. Cum care “mănuşi”? Bârfa e mănuşa perfectă. Aţi observat cât de bârfitori sunt tinerii scriitori? Mă rog, iau “scriitori” la pachet, unii dintre ei nu vor fi niciodată scriitori, fără ghilimele. Proştii de epocă nouă sunt pregătiţi. Au un exerciţiu incredibil al clinciului. Vor cu orice preţ să-şi vizualizeze prostia. În loc s-o ţină (document de sertar) pe mess, pe blog, pe hârtiuţele sub care semnează cu pixul “manuscris”, au prostul obicei şi, de multe ori pentru ei, proasta inspiraţie s-o împrăştie pe net. CA DOVADĂ. Prostul modern, e la zi cu toate clişeele (îi spui prostului ceva “neplăcut”, îţi răspunde că ai pitici pe creier, cum ar spune comentatorul de fotbal că mingea e rotundă) şi face apel la “interpretare” (atacul la persoană e text literar). Adică, omul are simţul umorului dezvoltat şi când nu pricepe ceva, îl declară mort. Adică îngropat. Şi-atunci, culmea, îl duce-n cârcă. Şi-l cară. Peste tot. Cum ar duce un rahat pe talpă. Şi-n numele “liberei circulaţii”, începe să strige: “GOOL, am dat GOOL, ce proşti sunteţi!” Da, până la un punct, are dreptate: suntem proşti. Toţi. Proşti că tolerăm, că aşteptăm, că nu răspundem. Într-un fel sau altul, aş împărţi, la o primă strigare, proştii în cinci categorii. Voi începe, nu ştiu încă de ce, cu mine:
1. Prostul plin. E naiv şi crede (ce prostie!) că în literatură lucrurile ar sta altfel ca-n viaţă. Deseori pică de fraier. Scoate bani, plăteşte, vrea să fie bine la toată lumea, dar lumea, vorb-aia, e rea. Din fericire, nu se victimizează. Pentru că e plin. Plin de bunăvoinţă. Ştiu că sună puţin utopic, dar prostul plin există. Deşi pe la colţuri se vorbeşte, prostul plin n-a trădat interesele vreunui scriitor cu care a lucrat. Pentru că e prost. Prost, cum se spune, de modă veche. Cu prinţipuri. Şi cam prostuţ la împărţeli. Nu face ce fac pentru bani, face din prostie. Din fericire, vă pot spune că sunt câţiva proşti plini în ţară.
2. Prostul profesionist. Ăştia-s mulţi şi au şi legitimaţie. Cei mai haioşi. De regulă funcţionează la foc automat. Nu-i ştie nimeni, nu-i citeşte nimeni, dar ei există acolo, scriu, fac, desfac, cunosc tot ce mişcă (şi când nu mişcă, muşcă ei ceva, poate o mişca ceva). Genul de agarici lipiţi de o ştampilă, mici arici fără de care bârfa redacţională n-ar avea succes. După modelul: “Dacă spun eu, aşa este!”. Dar proştii profesionişti au şi o altă menire decât să care bârfa peste tot. O şi legitimează. O creditează. Nu, nu din salariu (tre să trăiască şi ei din ceva), ci din învârteli. Ce mai pică, ce se mai aude. Proştii profesionişti duc, de fapt, marile bătălii. Tranşeele bârfei le sapă ei. Zi de zi, oficial şi pe bani de la 9 la 16. Doar că proştii profesionişti suferă de muncă. Sunt devotaţi politicii de grup. Iar, astăzi, politica  într-un grup literar care se respectă, e bârfa: “uite ce-au făcut şi proştii ăia”, “ce noi nu putem inventa roata, om fi mai prosti?”.
3. Prost învăţatul. E un Prost atipic, fireşte. E mocangiul de profesie. Ştie una şi bună : „Cere azi şi ţi se va da şi mâine”. Deprins cu prostul obicei de a sta cu mâna întinsă, prost învăţatul nu e prost „doar el”. Proşti sunt şi cei care l-au învăţat să-aştepte. Oricum, partea proastă e că mocangiul nu prea citeşte. Pentru că, în principiu, a cere înseamnă şi a colecţiona. Şi, cum ştim, nu colecţionarul stăpâneşte colecţia, ci colecţia pe el.
4. Prost crescutul. Aici e simplu. Scriitori infami. Cer bani (nu cărţi), rămân datori (cu anii), fac pe şefii (nefiind angajaţi nicăieri), profită de munca prostului profesionist, cu care, de regulă se aliază. Prost crescutul nu are vârstă, fireşte. Doar lipsă. De caracter. De regulă, e liber profesionist. Prea prost ca să lucreze pe undeva, se fofilează. Scrie OPERA de căpătâi. Sau transcrie de pe mess mesajele primite pe mess de la prostul profesionist.
5. Prostul deplin. Trişez. În lipsa unei alte formule, prostul deplin este un prost total. Cunoscător la perfecţie al celorlalte categorii de proşti, le asimilează. Sau le moşteneşte, depinde. Prost crescut, prost învăţat şi cu aspiraţii profesioniste (nu e exclus să fie treapta superioară de evoluţie e prostului profesionist), prostul deplin are un singur scop: să fie cel mai mare dintre proşti. Mulţi proşti deplini se ratează în ipostaze neconvingătoare de prost crescut, prost învăţat sau prost profesionist, rareori putem vedea un prost deplin ajuns la apogeu. Dar există cazuri în fiecare generaţie, momentan.
Poate or mai fi şi alţii, dar de ce să fiu prost să le spun doar eu? Prost-văzutul, prost lăudatul,   prostănacul, prostăvanul şi o grămadă de alţi proşti. Cine stă să-i mai numere după ce-au coborât din căruţă? Sau au căzut? Ideea e simplă,  după toate astea, mi-am dat seama că prostul tranziţiei n-are cultura prostiei. Că n-a apucat să studieze, cu toată tehnica lui avansată, modelele trecutului. Iată de ce întrebarea prostească e: tu ce fel de prost eşti şi câţi proşti ai studiat în prostioara cu literatura ? Sau, ca să spun o prostie, cât de prostuţi trebuie să fim să continuăm cu prostiile în relaţiile din literatura asta atât de prost  poziţionată în societate? Prost cuvânt, nu-i aşa? Societate, la societate mă refeream, nu fi prost, amice!