TiukFamilion

TiukFamilion

10 întrebări pentru 2 soţi scriitori

Diana Corcan

Cristian Robu-Corcan

TiukFamilion

10 întrebări pentru 2 soţi scriitori

 Cristian Robu-Corcan

 

1) 5 scriitori preferaţi ai tăi şi ai lui/ei

- Paul Celan, Fernando Pessoa, Emil Cioran, Cesare Pavese, Aharon Appelfeld

- Pascal Quignard, Herta Muller, Jeroen Brouwers, Radu Aldulescu, Alexandru Vona

 

2) ultima carte cumpărată de tine şi de el/ea

- „Leagănul respiraţiei” – Herta Muller

- „Omul, pomul şi fântâna. O tragedie românească” – Ion Zubaşcu

 

3) ce reviste citeşti/citeşte el/ea?

- Observator cultural, România literară, Cultura, Timpul, Tiuk, E-Leonardo etc.

- Viaţa Românească, Familia, Tiuk, Luceafărul de dimineaţă, Timpul, Orizont, Observator cultural etc.

 

4) mîncarea preferată a ta/ei

- ouă ochiuri

- scordolea

 

5) băutura preferată a ta/ei

- coniac

- Pinot Noir

 

6) ce scrii/ce scrie acum?

- roman

- poeme

 

7) ce carte citeşti/citeşte acum?

- Nina Berberova – „Sublinierea îmi aparţine”

- Jean Follain – Poeme

 

8) la ce editură ai/ar vrea să publici/publice cartea la care lucrează acum?

- Cartea Românească

- Editura Brumar

 

 

9) ce e mai mult soţia ta în viaţa de familie – poetă, prozatoare, dramaturg sau critic? Dar tu?

- Poet. Prozator.

- Prozator. Poet.

 

10) Din ce gen literar va face parte ultima carte a soţului/soţiei tale? Dar a ta?

- Poezie. Proză.

- Proză. Poezie.

TiukFamilion

10 întrebări pentru 2 soţi scriitori

 Diana CORCAN

 

1) 5 scriitori preferaţi ai tăi şi ai lui

- Paul Celan, Fernando Pessoa, Emil Cioran, Cesare Pavese, Aharon Appelfeld

- Pascal Quignard, Herta Muller, Jeroen Brouwers, Radu Aldulescu, Alexandru Vona

 

2) ultima carte cumpărată de tine şi de el

- „Omul, pomul şi fântâna. O tragedie românească” – Ion Zubaşcu

- „Leagănul respiraţiei” – Herta Muller

 

3) ce reviste citeşti/citeşte el?

- Viaţa Românească, Familia, Tiuk, Luceafărul de dimineaţă, Timpul, Orizont, Observator cultural etc.

- Observator cultural, România literară, Cultura, Timpul, Tiuk, E-Leonardo etc.

 

4) mîncarea preferată a ta/lui

- scordolea

- ouă ochiuri

 

5) băutura preferată a ta/lui

- Pinot Noir

- coniac

 

6) ce scrii/ce scrie acum?

- poeme

- roman

 

7) ce carte citeşti/citeşte acum?

- Jean Follain – Poeme

- Nina Berberova – „Sublinierea îmi aparţine”

 

8) la ce editură ai/ar vrea să publici/publice cartea la care lucrează acum?

- Editura Brumar

- Cartea Românească

 

9) ce e mai mult soţul tău în viaţa de familie – poet, prozator, dramaturg sau critic? Dar tu?

- Prozator

- Poet

 

10) Din ce gen literar va face parte ultima carte a soţului tău? Dar a ta?

- proză

- poezie