Florin DUMITRESCU

 

În curtea blocului

 

Noi doi în curtea blocului

escaladam cireşul domnului Drăghici

nimic în aparenţă nelalocul lui

cînd îmi puneai în mîini fructele mici

 

Nu ştiam dacă tre’ să le

pap să le pipăi sau să le privesc

Printre crengi îţi vedeam vesele fesele

Venele-mi zvîcneau într-un vîrtej vitejesc

 

Ce-ţi plăcea să te laşi în jos pe trunchi

şi să te prind în braţe ca pe-un căţel

Rîdeai cum nu mai auzisem pîn-atunci

cred că şi rîsul meu suna la fel

 

Sătui de cireşe nesătui de joc

ne-am tăvălit de-am răscolit iarba din arie

ne-am oprit să gîfîim aveai cei mai frumoşi ochi

A doua zi aveam amîndoi urticarie

 

 

Lalelele

 

Iar acum ora de botanică

 

Dar unde-a pierit plictiseala mecanică

rituală absurdă şi atît de plăcută

provenind din îmbinarea dintre o anumită acută

a glasului doamnei profesoare Scarlat

şi galbenu-acela decolorat

din planşele cu secţiuni transversale şi

longitudinale unde-o fi

zbughit-o oare

rutina aceea pe care

mai tîrziu aveam s-o numesc imitîndu-i pe alţii cultură

acea dulceaţă atît de impură

a minţii ce zace

a simţirii sărace

Acea siguranţă a firii deşarte

lipsită de viaţă scutită de moarte

atuncea tocmai se evaporase

spre uşurarea inconştientă a întregii clase

poate pentru că zic şi eu într-o doară

era primăvară

 

Era lecţia despre reproducerea sexuată

Ne pusese s-aducem flori şi ca niciodată

clasa-nflorise cu lalele

roşii galbene şi cîteva cu picăţele

Era o lecţie menită să evoce

adevăruri adînci însă destul de echivoce

pe care noi le credeam arhicunoscute

de prin bancuri miştouri dispute

între fetele smiorcăitele şi noi eroii băieţi

despre ce vom păţi-mpreună de-a lungu-ntregii vieţi

adevăruri încă neprobate pe propria piele

dar iată valabile pentru rapiţă măr şi lalele

Acea ameţitor de iminentă catastrofă

o auzeam acum anunţată de-o profă

Ascultam înfioraţi cu toţii gură-cască

doar cei mai tîmpiţei îndrăzneau să chicotească

şi asta doar aşa să-şi ascundă

stupoarea profundă

Pîn-atunci mai speraserăm să se facă doar pipi

prin părţile pe care ni le-acoperim cu slipii

Mitul berzei jocul de-a mama şi de-a tata

de-a prinţul şi prinţesa înecatul şi-necata

pe mirosite pe pipăite pe pupate

de-acum erau vai spulberate

 

De-atîta căldură şi poate cine ştie

poate pe bază de simpatie

lalelele ni se deschiseseră binişor

aşa că puturăm depista uşor

pistilele staminele pe care-apoi le-am separat

în gînd după cum sînt femeie bărbat

văzîndu-ne fiecare

o parte ascunsă din floare

băieţii tremurînd uscăţivi sub polen

fetele mlădioase cleioase bine-nfipte-n teren

cun se-adulmecă unii pe alţii se-aşteaptă se cheamă

 

Lecţia aceea prevăzută-n programă

ca o ilustrare a-nmulţirii plantelor

era simbolul nostru neliniştitor

era imaginea noastră suferindă

văzută mai aievea ca-n oglindă

Cu puţin înainte să se sune

încă-nvăluiţi de aceeaşi minune

eu şi colega mea de bancă

o pistruiată cu accent de moldoveancă

pe care-o trăgeam îndeobşte de cozi

ne-am zis Hai să vedem cum dau plozi

dacă ni le-mpreunăm ca la carte lalelele

Cum stătea ea-ndoită mereu să-şi ascundă mamelele

deja reliefate dintr-o dat-a avut

un moment de cabrare de-un sublim absolut

atunci cînd

ne-am apropiat corolele ezitînd

ne-am unit ne-am morfolit unul altuia floarea în floare

şi-am hohotit isterici de-aşa-ntîmplare

Nimeni nimic nu mai conta decît noi şi

lalelele devenite parcă şi mai roşii

Ni le-am desprins apoi imediat

şi timp de-un trimestru ne-am detestat

 

Ce să rodească sărmanele lalele

după ce ne-am snopit la pauză cu ele