Care e relaţia ta cu muzica? Cînd scrii, muzica te ajută sau din contra?

 

Leo BUTNARU

 

     M-am pomenit că am făcut deseori referinţe la muzică, am scris despre ea, inclusiv poeme, unele dintre care au intrat încă în prima mea carte, editată în 1976. Programul de căutare al computerului, căruia „i-am propus” (sau... „ordonat”?) să caute noţiunile: muzică, melodie, cântec, jazz, Beethoven, Mozart, Wagner etc. –  mi-a „cutrierat”, mi-au inspectat textele, antologiile în variantă electronică, indicându-mi poeme, fragmente, versuri aparte, unele dintre care le-am selectat, propunându-le drept posibile răspunsuri parţiale despre relaţiile mele cu muzica. Şi cu prietenii, cu colegii melomani, cu care fac mereu schimb de Mp 3, unii dintre ei fiind excelentul poet leton Leons Briedis, cunoscător de română, traducător din literatura noastră, şi Igor Loşcilov din Novosibirsk (Siberia), poet, eminent exeget al avangardei ruse „clasice”, profesor universitar. Fonoteca mea mai păstrează sute de discuri-vinilin, iar cărţile împart anumite rafturi ale bibliotecii cu zeci şi zeci de CD-uri, fiecare cu durata de 7-10 ore de muzică clasică, jazz şi nu numai. Cam atât, pe... ne-scurt (dacă mă gândesc la grupajul de poeme şi fragmente pe care-l propun în continuare).

 

ELEGIE PENTRU NAZIM HIKMET

 

(fragment)

 

Undeva

oamenii şi-au ucis speranţa

şi până la mine ajunge sângele cadavrelor albastre

ajunge ceaţa.

 

Colorată elegie a văzduhului

presurat cu praful melodiilor orientale

alene suflat din clarinete...

 

1974

 

BEETHOVEN

 

De la geam se trece-un strop de tropic

Mustirile-i s-au potolit din sârg –

Frunzele cărnoase de aloe

Îgălbenesc precum gutuia-n pârg... –

 

...Muzică de cameră e-această

Microtoamnă ce-aureşte glastra

Dar lumea e un Beethoven gigant –

Îţi impune să deschizi fereastra.

 

1983

 

INSCRIPTIO

 

Ceea ce nu-i ajunge aurului

spre a deveni aramă

                                   de orgă

e

lipsa-i de

armonie.

 

 

UN VIS LUXOS

 

  Frumoasă Aristiţă care cândva a dragoste a-i arestat inima stihuitorului post-medieval, parcă ar avea haz să-ţi declam din ceea ce am – nişte ghersuri nici prea banale, nici bănoase despre ceva dragoste rămasă la această etapă finiseculară, despre amorul hâţânat de o melodie născută din frişcă sonoră – Lambada – şi puzderia de lambadaşi (ori lambadişti?) care fredonează şi fâţâie-zbâţâie acest ritm – Fi, fi, fi! Hâţ, hâţ! Extaz finesecular! Bizar bazar...

 Şi parcă – Ha, ha, ha! – îl văd pe bardul Conachi, în giubea, hâţâind Lambada, apoi urcând în turnul său de fildeş cu scară în formă de melc ori tirbuşon ca să-şi verse în versuri sufletul înamorat, legănat în tremurătoarele arcade ale suspinelor menite a înteţi focul simţirii pentru cauza iubirii, pe când, de fapt, bătrânului bard îi zdrângăneşte străbuneţea din şubrede balamale, cum se întâmplă cu orice destin pătimaş retezat de speranţe.

 O, ah! În aceşti ani fineseculari invoc post-medievalul timp străveziu şi inodor, existent sau doar dorit odor. Oricum, de suspinătorul prim-bard Conachi şi de frumoasa Aristiţă ce i-a arestat inima înfocată de amor – cu adevărat mi-e dor şi chiar ţin să însăilez ceva în stilul lor: „Vremea, vremea cum se duce!/Ca ieri cunoscui sirene de apă dulce,/ şi iată-mă astăzi, la învechită chitară,/ îmi cântă sirene de apă amară... Oh, oh,oh!”

Melancolie – îndelungată, istovită bucurie a sufletului de  bard post-medieval, desfătat şi înzestrat cu atâta cântec trist, încât nu poate să nu fie şi înţelept (...........) Şi dat fiind că vremea trece, vremea se tot duce, coane Conachi, crăiţă Aristiţă, săru’ mâna şi rogu-vă, peste vreo patruzeci de ani, să-mi daţi voie să vă cad la piept.....

 

 

DERRIDA

 

(deri-da-da-da!)

 

(fragment)

 

...în mintea mea zicându-mi că de azi înainte

va trebui să fredonez doar numele

filosofilor deja decedaţi în special ale celor antici

dacă onomastica lor s-ar potrivi pentru aşa ceva

(fiindcă spre exemplu Pla-ton-ton nu merge)

concomitent fiind convins că nici astfel nu poate fi

exclusă o altă surpriză deri-da-da

amintinu-mi de cazul cu învăţătorul de muzică

ce-mi propusese cândva să cânt gama

iar eu pici obsedat de aventuri geografice

unde prind a-i turui despre Vasco da Gama

intuitiv dându-mi seama că pământul descoperit de acesta

era pur şi simplu sol din cheia sol.

 

1994

 

ACORDEONISTA

 

(fragmente)

 

 

Una

lângă alta

mapele sunt ca foalele unui acordeon drăcesc

ce comprimă sau destinde/întinde nişte destine angajate în

toate ale lumii

ca la serviciu (de fapt

nişte bibliografii cazone). Mută

muzică diavolească susurând din

foiul mapelor pe care şefa de cancelarie le

mută de ici-colo uneori

de colo-ici alteori

povestindu-le membrilor colectivului (x y z)

propriile lor date biografice de acum 15-20 de ani

(sau secole) şi lor nu le vine a crede că

au trăit asemenea porcării în amestec cu

obligaţiile de serviciu.

                               (Ah!

necruţătoare Şeherezadă a birocraţiei

acordeonistă a foalelor de mape şi

a poalelor lungi de pensionară vitalistă precum

însăşi birocraţia cu tot cu

greţoasele obligaţiuni de serviciu – cel puţin

aşa le simte un prieten de-al nostru

scos cu forţa din turnul de fildeş al

mizeriei depline în care

se zămisleşte cristalul artei pure pe care

un grec îl punea în loc de

sentiment).

Şi

tot agonizând de febra răului de dosar

te pomeneşti la poarta cea rău famată

întrebând în neştire:

                                 Tabacioc este?

Este! Îţi răspune de dincolo şefa cancelariei.

Femei sunt? te mai interesezi.

Da eu ce-s

dracu’?! se revoltă Şeherezada birocraţiei

ridicându-şi câtva poalele (tic profesional).

Muzică este? întrebi agonizând. Dap’ cum!

răspunde Chiriţoaia birocraţiei.

Numele prenumele ziua şi anul  naşterii

cadavrule! mai zice şefoaica vitalistă

precum însăşi birocraţia

trecându-şi manichiura uzată zimţată de pensionară peste

foalele acordeonului de mape.

 

FUNEBRU ŞTREANG

 

(fragment)

 

Iluzii suprapuse

şi apuse

pe-un portativ de cântec necântat:

festivă zgardă

ori funebru ştreang

pe gâtul unui înger condamnat.

 

1991

 

FINAL AMÂNAT

 

(fragment)

 

Sergiu Celibidache vru să facă

semn de acord final

dând – brusc – din baghetă şi

zicând: etcetera – cetera însă

prinse a zice ceva din Maramureş

interveni şi rapsodul popular căruia

câteodată îi vine să dea cu satârul în granit

                                                            şi eu

mi-am zis că deja e neserios să mă mai preocupe

brusc!-urile clipelor

ad hoc!-urile sau hot-dog-urile mâncate prin

Paris sau Viena...

 

CORUL OPEREI

 

În vreme ce marea cântăreaţă de operă

îşi masează buzele

iar minorul tenor îşi masează mărul lui Adam

Balaura de operă pierde întreaga după-amiază până

îşi rujează boturile celor şapte capete cu care

în loc să cânte solo

                                 cântă în cor...

 

 

FIN DE SIÈCLE

 

Final de secol. Frica este trează

În timp ce cântecele de revoltă

Ca număr şi-oboseală egalează

Indiferente fredonări – recoltă

 

De inepţii. Îndolierea torţei

Ce-a fost speranţă-i fum sterp de doctrine

Şi ca bouţi naivi privesc profeţii

La poarta nouă-a veacului ce vine.

 

 

JAZ(Z) DE NECAZ

 

Bineînţeles alcumva e primăvara                             decât

primăverile juneţii                                    când confundai

vântul                   cu.....::::::::::...............     vinul

când creşterea te   mai sporea               ca bărbat...

Ce să mai vorbim despre nenumăratele mile maritime ale

adolescenţei tale campestre ce cam              sărea    peste

acuprinsurile fireşti ale dorinţelor de tot felul...  Ar reieşi

că faci                  jaz(z) de necaz                         printre altele

muzică ce-ţi plăcea la ne-_________________________

       bunie atunci în vernalitatea din secolul trecut

în primăvara juneţii ce era ca o mare inconştienţă lirică a

muzei poeziei ce urma probabil reciclarea la

cursurile inferioare de infirmiere unde mai învăţa         şi

bunele maniere şi manevre în ale amorului                   ea

frumoasa cu picioarele mici scurte precum ++-----**  ale

aborigenelor din Cordilierii condorilor                       şi

Parnasul privighetorilor cărora Licurg le păpa limba. Ah

poezie (precum totul!) – certitudine a aparenţei        nu a

apartenenţei şi poetul (fiind/nefiind de fapt)

 un suflet anulat de enigme

ce constată că viaţa nu e decât presimţirea          absenţei

biblică umbră                                                 a umbrei...

(Jălbaş pe cine

                            pe ce                              ???...

;;;;;;;,,,,,,         Timpul se goleşte nu de minute          ci

de minune...                                                          Dar

enigmele renasc sufletul...)◦           ◦◦ ♪      ◦◦◦    ◦♪         

 

   13.IV.2001

 

FANTEZII MONOTORIZATE

 

(fragment)

 

...fanteziile îmi sunt monitorizate de îngerii ingineri c(ar)e

le afişează pe simeze tehnice pe care cândva faraonii

îşi înşiruiau papirusurile cu embrioane de piramide

siluete de pisici şi cucuvele totemice

 

curenţi de aer sau de briză confuză ca o muzică nearticulată

nesonorizată, încă, de enigmatice orgi pe care

eventual, s-ar odihni arhangheli, privind, cu capul pe-o parte

ca păsările, în ţevile uriaşe – în catacombele nedumeririi

ca inspiraţie

 

19.VI.2003

 

 

PROBABIL LORELEI

 

(fragment)

 

...Nouă

distinsă doamnă zău că ni s-a întâmplat ca într-un cântec 

                                                                                       popular

de inimă albastră (O nu fac vreo aluzie la sângele albastru!);

şi ca să nu ne plictisim/ am început să ne gândim/

am în-ce-put să ne gândim... inventându-ne unul pe celălalt

pentru că inventivitatea este condiţia obligatorie a

posibilei dragoste distinsă doamnă pe care probabil vă cheamă

Lorelei.

 

PIAŢA ÎNFRÂNGERILOR

 

(fragment)

 

...„Puteţi muri: aici/acolo în Piaţa Înfrângerilor din oraşul

ce-şi hârâie starea de spirit între câine şi cântec şi uneori – între

tulbure bocet de văduvă eternă îngenun-

cheată întru rugăciune (vezi versiunea Brâncuşi) şi mătănii spre a

primi ajutor dincolo de sine...”

                                        Nevermore totuşi...

 

16.III.2003

 

FRAGMENT DESPRE SENS

 

(fragment)

 

...Astfel că nu ne haşura cântecul cu liniile anulării

nu ne descuraja sensurile de nedescris ale subconştientului fecund

în proiecte imprevizibile, în amestecul ideii tăioase cu

armonia îngăduitoare, ca o permanentă sălbăticie delicată (şi poate

dialectică) a firii noastre (animal liric ce zburdă în pieptul meu

zicea poetul) pentru care nu există destule sensuri

încât ne vedem plăcut nevoiţi să credem în continuare în poezie

de care, se spune, se tem şi strigoii tăi

precum de tămâie sau de cântul cocoşilor.

 

...spre dimineaţa balului (de)mascat

bufonii senili şi disperaţi cântă:Cu-cu-ri-gu-u!

 

30.VI.2003

 

DESTIN DE HAMAL

 

(fragment)

 

când după un „prin  urmare” poate să nu mai urmeze nimic

sau să urmeze totul –  adică transtotalitatea

însăşi infinitul

ce mi se pare cel mai fascinant şi absurd jaz(z)

(jaz(z)... solzos; o muzică cu... solzi, aşa mi se pare)

ca nişte sunete frânte ca şi generate de

caraghiosul mers al unor crabi gravizi de

corchinii icrelor icre pe

lunecoasele clape de pian

confuzie adorată  până la extaz până şi de îngerul căzut (ca

musca în laptele) Căii Lactee pe care

viaţa merge înainte (în infinit adică)

dar nici moartea nu merge îndărăt

(de asemenea în infinit) – scriu

văzând cum tremură pe holbătura  computerului

algele negre ale acestui poem

 

1 mai 2005

 

SUB ZĂPADĂ

 

anul acesta

iarna veni atât de pe neaşteptate

încât

vreo oră-două

nişte greieri mai continuară

să cânte

(sau să bocească)

sub zăpadă

 

23.IX.2005

 

 

ÎN SFÂRŞIT

 

Suflet bun la toate.

               Marin Sorescu

              

Mă surprinsei că

multă din muzica lui Mozart

se portiveşte ritmului de manevrare

a rotiţei şoricelului de calculator.

 

Domnule Sorescu

în sfârşit am descoperit sufletul

şi suflul bun(e) la toate –

Mozart!

 

13.09.06

 

SUPRA

 

Homer – orb

Beethoven – surd

dar ce dar

ce genii!

 

Supraoameni, poate că...

 

Însă

unul dintre ei

de-ar fi fost

şi orb şi surd

n-ar fi exclus să se ajungă la

supragenialitate...

 

31.VIII.2005

 

 

SPECTRU

 

(fragment)

 

Moţăiam în acceleratul Iaşi-Timişoara.

Grupuri de recruţi încercau să cânte ceva trist, dar

nu prea cunoşteau ziceri de cătănie. De

atare necaz precoce

junii ieşeni, podo-iloaieni ori cotnăreni

beau bere, după care chiuiau şi mai piţigăiat decât

cu două staţii înainte. Îi scotea din impas

locomotiva ce hăulea polisemantic spre

vârfurile Făgăraşilor...

 

CORPO-LENTO MA NON TROPPO

 

(fragment)

 

 o doamnă ce dă din sine cam peste sine

corpo şi lentă ca o muzică dolofană

semănând unei fine finlandeze

dar poate şi unei siberiene

cu toate că asemenea specimene voluptoase

se întâlnesc şi prin nordul sudicei Basarabii (aici

e de înţeles – cu corectitudinea politică eşti o.k.

la zi şi la ONU

sau la ODA)

 

deci doamna ce dă din sine cam peste sine

pe cât te-ar aţâţa

pe atât te-ar potoli

sentimentele tale în alertă trecând neamânat

în alegro ma non pa troppo

pentru ca în fine să ajungă la corpo-lento

şi altfel de muzică

 

10 iulie 2009

 

 

FRAGMENT

 

...e floare la ureche încercarea paiaţei de a ne convinge

că ar exista vreo melodie şi mai apăsătoare

decât culoarea kaki-întunecată şi

de oricare nuanţă sau

decât un Bach în doliu.

De aici ar porni şi castitatea, şi destinderea, şi, din nou

forţa de răspândire a entuziasmului din psalmii reîntorşi

sub bolţile catedralelor  Romei

în care sunt tot mai puţine locurile neocupate: Lumea

nu duce lipsă de păcate.

 

26.07.09

 

HĂITUIT DE STELE

 

(fragment)

 

...biruinţa lor e asemeni amurgului zeilor

dar mai ales al oamenilor

şi sună sângeriu-violet ca într-un amestec de violent wagnerian

şi violet bacovian

pe care îl poţi asculta, contempla, citi sau pe care

în această stare de iremediabilă decădere

îl poţi bea ca pe un cocteil la tejgheaua barului.

 

30.08.09

 

METAFORE NAIVE

 

Muzo, da, exact, eu mai sunt naivul ce se adresează chiar aşa: Muzo!

chiar dacă e posibil să nu cred sută la sută

poate că nici zece la zece că ai exista cu adevărat tu, muzo, amuzo, hurmuz(o)

ceea ce nu mă împiedică să cred (ar fi şi un tainic deziderat al poeziei care

fără îndoială, există – şi cincizeci la cincizeci,

iar uneori şi sută la sută – ea, poezia); ceea ce nu mă împiedică să cred

că între muzica vocii tale şi muzica – muzică

e cea mai mică diferenţă posibilă

poate şi din cosiderentul că muzica vocii tale

ar putea fi mai acaparantă decât muzica propriu-zisă

şi propriu-cântată

pentru că spunea/ cânta Verdi, se pare

La donna è (perpetuum) mobile

Qual piuma al vento

ceeea ce, implicit, pe mine unul

mă face atent la vântul ce intră în frunziş (Verdi / verde)

şi

copacul devine muşuroiul unui miliard de ghemişi

ce flutură steguleţe. Totdeauna există motive

pentru a flutura din steguleţe

sau din cap: ai ai ai ai!...

şi motive să te adresezi: O, Muzo!

 

31.10.2009

 

----------------::::::::::::::::::::-----------------