KREMATORY

 

Fetiţa mică

(Traducere de Mihail Vakulovski)

 

Fetiţă mică cu privire de lupoaică,

Şi eu am încercat să mă sinucid odată,

Şi eu am zăcut în cada însîngerată

Şi am înghiţit tăcut fum de marijuana.

 

Uite ce paşnic vacile mestecă

Şi ce cristalini sînt munţii luminaţi.

Noi vom smulge stîlpi, vom muta graniţe,

Ah, fetiţă mică cu privire de lupoaică.

 

Dormi liniştită, trecutul uită.

Casa în care ai trăit e părăsită şi pustiită.

Cu blană vor fi acoperite plăcile cavoului

Fetiţei mici cu privire de lupoaică.

 

 

 

Krimatorii - Маленькая девочка

 

Маленькая девочка со взглядом волчицы,      

Я тоже когда-то был самоубийцей,        

Я тоже лежал в окровавленной ванне

И молча вкушал дым марихуаны.

 

Ты видишь, как мирно пасутся коровы         

И как лучезарны хрустальные горы.            

Мы вырвем столбы, мы отменим границы,           

О, маленькая девочка со взглядом волчицы!

 

Спи сладким сном, не помни о прошлом.          

Дом, где жила ты, пуст и заброшен.

И мхом обрастут плиты гробницы         

Маленькой девочки со взглядом волчицы...