Ioan FLORA

 

Lupta voluntară a pompierilor cu incendiul

 

La Fabrica de confecţii Stalin,

din strada Stalin, din oraşul Stalin,

izbucnise în luna Stalin a anului Stalin

Marele Incendiu Stalin.

Pompierii de la Asociaţia pompierilor voluntari Stalin

sosiseră cît ai bate din palme

cu roşiile lor vehicule Stalin,

cu nemărginitele, cu feericele, cu voluntarele lor

furtunuri şi căşti Stalin

şi reuşiseră să stingă în timp record

Marele Incendiu Stalin.

Elevii de la şcoala generală Stalin,

din cartierul, din Piaţa Stalin,

înmînaseră mai apoi, îngenunchind pînă la pămînt,

vajnicilor pompieri mari buchete de trandafiri

şi garoafe.

Era o atmosferă de reală însufleţire Stalin

şi-n ochii trecătorilor apăruseră scînteind

uşoare şuviţe de lacrimi.

 

1985