Iulian Tănase

Despre tăceri


Există tăceri tot atît de albe şi tot atît de complicate

cît sentimentul de victorie al trupurilor carnivore ale lui Vayenas.


Tăceri melancolice şi tăceri nostalgice

tăceri discrete sau stridente

tăceri sacadate, precipitate, ca preludiile astmice ale morţii.


Tăcerile cărnii învinse, tăceri gestuale

tăcerea dinaintea ridicării cortinei

tăceri calde şi tăceri albe

tăcerile violet.


Şi tăcerile tale.


Tăcerile suprarealiste şi supranerealiste ale poeţilor

tăcerile tăcuţilor şi tăcerile tăcutelor dimineţi

tăcerile celei care tace şi decapitează lalelele

tăcerile lui Blaga mut ca o lebădă

tăcerile platonice ale lui Socrate

tăcerile pitagoreice

tăcerile infinite dinaintea primului cuvînt.


Tăcerile palmelor îmbrăţişate

tăcerile sărutului

tăcerile inegale ale paşilor tăi depărtîndu-se de mine


tăcerile pietrei luînd loc la Masa Tăcerii.


Şi tăcerile tale.


Tăceri gălăgioase, locvace, ipocrite

tăceri care nu pot să tacă

tăceri care îşi privesc cuvintele în oglindă şi zîmbesc.


Tăcerea crimei şi tăcerea pedepsei

tăcerile de lapte ale nou-născutului

tăcerile întunericului, tăcerea după-amiezilor de vară

tăcerile în aversă ale ploii

şi tăcerile albe şi alunecoase ale zăpezii.


Şi tăcerile tale.


Tăcerea spontană dintr-o sală de cinema, atunci cînd personajul principal al filmului moare absurd (dar necesar), lăsînd pe drumuri - pe drumurile de întoarcere spre casă - mai mulţi spectatori trişti şi neconsolaţi.


Tăceri orgolioase şi tăceri păcătoase îmbibate de dorinţă

tăcerea glonţului traversînd absent carnea mirată a victimei

tăcerile cuvîntului tăcere.


Tăcerile de nisip ale oglinzilor părăsite de priviri

tăcerile trupului părăsit de viaţă

tăcerile surde ale celor pentru care sunetul este doar un gest.


Şi tăcerile tale cînd te apropii de mine.


Tăceri vicioase


tăcerile transparente ale tristeţii

tăcerile dionisiace ale sîngelui

tăcerile sangvine ale iubirii

tăcerile monosilabice ale trădării.


Tăcerile numerelor perfecte, tăcerile cifrei 19

tăcerile lui 3, tăcerile lui plus infinit

tăcerile ceasului deşteptător.


Şi tăcerile tale atunci cînd te îndepărtezi de mine.


Tăcerile mecanice ale amorului închiriat la colţ de stradă

tăcerile superioare ale femeilor aparent inabordabile

tăcerile tactile ale gesturilor neutre.


Tăcerea din finalul unui roman, al unei poezii, al unui prieten

tăcerea de catifea verde şi neagră a ochilor tăi

tăcerile epidermice ale umerilor tăi albi cu care tai ferestrele în două.


Tăcerea mieilor, tăcerea Hotelului Lebăda

Tăcerea de cristal a lui Chick Corea & Gary Burton

şi, în fine, tăcerea umbrei mele apropiindu-se de fereastra ta.(selecţionerul lunii februarie 2017 la

TIUKpoemul săptămînii

este Iulian Băicuş)