Adrian Alui Gheorghe

Hai, Reiner!


Întîi şi-a refuzat numele. Se numea Reiner.
Sau se numea Dimitrie?
Sau poate Iacinto, un nume neobişnuit
printre locuitorii tot mai
abstracţi ai unei lumi care se înghesuia
să urce în cer. Sau se numea
Ezra.
Ezra se numea şi casa în care locuia şi
strada
şi ţara
şi continentul …
Sau nu. Se numea pur si simplu Paul.
Paul e un nume pe care moartea
nu-l vede prea lesne, ea vine si zice:
Unde este Paul?
Dimitrie zice:
Nu ştiu unde este Paul!
Reiner zice: Paul descarcă luna în curte!
Carlos zice: Paul e obosit, Paul doarme cu femeia lui
şi femeia lui
tocmai visează şi Paul merge înainte şi face loc visului
să intre în lume!
Omar, care tocmai trecea pe acolo,
zice morţii: Paul s-a dus dimineaţa
în tîrgul de cîini
sa-i înveţe să urle ca oamenii!
Yannis s-a apropiat de moarte
şi i-a zis: Paul este Reiner sau
e chiar Iacinto.
Iacinto i-a spus morţii:
Paul e Edgar!
L-am văzut eu pictîndu-l
pe Edgar
ca să se ascundă!
Piotr zice: Paul
nici n-a trecut azi pe aici,
el vine foarte rar pentru că
însămînţează cu nisip
cîmpiile de la est …!
Atunci moartea zice:
Vei merge cu mine tu, Reiner,
după aia vii şi tu Ezra
după care vii si tu Dimitrie
te pregăteşti şi tu Federico
si dacă între timp nu apare Paul
vii şi tu Iacinto
şi tu Carlos
si tu Piotr
si daca Paul nu termina de descărcat luna în curte
vii si tu Alexandru
şi tu Emanuel
şi tu Iustin
şi dacă pămîntul
nu-i tot însămînţat cu nisip vii si tu
Olivian
şi tu Christin
şi tu Aurelian
şi tu Horst
şi dacă femeia lui Paul încă visează
limba inorogului mîngîindu-i coapsele
vii mai întîi tu Ioachim apoi vii tu
Patrick apoi tu Boris şi pînă vine Paul
din tîrgul de cîini cu mîinile zdrenţuite
de muşcături
pînă se spală de sînge
vii tu Alvin
şi tu Eduard şi tu Antonio
şi pînă Paul se desparte de Edgar cu care
a întemeiat o biserică pentru frica lor
vii tu Nicanor şi tu Yukio şi tu Reiner …
Dar pe mine, zise Reiner,
m-ai mai chemat o dată.


Nu-i nimic, zise moartea,
dragă Reiner,
trebuie să înţelegi că toate astea sînt aleatorii
dacă apare între timp Paul schimbăm
ordinea, uite, vezi cum trece un cîntec
prin guşa unei păsări ca un glonte
nu ştii în sîngele cui se va opri
sau dacă soarele se face iarăşi cuvînt ca
la început îţi dai seama ce grea devine şoapta
şi cum ai să poţi respira
dintr-un văzduh ca un cap de marinar smuls
cu tot cu coşul pieptului…?
Hai, Reiner!

(selecţionerul lunii septembrie 2015 la

TIUKpoemul săptămînii

este Felix Nicolau)