Charles Baudelaire


(9 aprilie 1821 - 31 august 1867)


 

Albatrosul


(Traducere de Al. Philippide)

 


Din joacă, marinarii la bord, din când în când

Prind albatroşi, mari păsări călătorind pe mare

Care-nsoţesc, tovarăşi de drum cu zborul blând

Corabia pornită pe valurile-amare.


Pe punte, jos, ei, care sus, în azur, sunt regi

Acuma par fiinţe stângace şi sfioase

Şi-aripile lor albe şi mari le lasă, blegi,

Ca nişte vâsle grele s-atârne caraghioase.


Cât de greoi se mişcă drumeţul cu aripe!

Frumos cândva, acum ce slut e şi plăpând

Unu-i loveşte pliscul cu gâtul unei pipe

Şi altul, fără milă, îl strâmbă şchiopătând.


Poetul e asemeni cu prinţul vastei zări

Ce-şi râde de săgeată şi prin furtuni aleargă

Jos, pe pământ, printre batjocuri şi ocări

Aripile-i imense l-împiedică să meargă.

 

(selecţionerul lunii aprilie 2015 la

TIUKpoemul săptămînii

este Carmina Trâmbiţaş)