Mihai Eminescu

 

Odă (în metru antic)



Nu credeam să-nvăţ a muri vrodată;

Pururi tînăr, înfăşurat în manta-mi,

Ochii mei nălţam visători la steaua

Singurătăţii.


Cînd deodată tu răsărişi în cale-mi,

Suferinţă tu, dureros de dulce...

Pîn-în fund băui voluptatea morţii

Ne-ndurătoare.


Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus.

Ori ca Hercul înveninat de haina-i;

Focul meu a-l stinge nu pot cu toate

Apele mării.


De-al meu propriu vis, mistuit mă vaiet,

Pe-al meu propriu rug, mă topesc în flăcări...

Pot să mai re-nviu luminos din el ca

Pasărea Phoenix?


Piară-mi ochii turburători din cale,

Vino iar în sîn, nepăsare tristă;

Ca să pot muri liniştit, pe mine

Mie redă-mă!


(selecţionerul lunii aprilie 2015 la

TIUKpoemul săptămînii

este Carmina Trâmbiţaş)