Lucian Blaga


Cetire din palmă


La patruzeci de ani – în aşteptare
vei umbla ca şi-acum printre stele triste şi ierburi,
la patruzeci de ani sugrumîndu-ţi cuvîntul
te-i pierde în tine – în căutare.
Prin ani un vînt o să te tot alunge subt cer,
vei mînca miere neagră şi aplecat vei tăcea.
La patruzeci ca pe-un ţărm vei ajunge
unde fără-ncetare
vei aştepta să vie la tine celălalt ţărm,
jaf veşnic voindu-te pentru păsări
din cealaltă zare.
Pe şaptezeci şi şapte de uliţi
vei umbla desculţ şi cu capul gol:
ce sămînţă n-a fost în deşert aruncată?
ce lumină n-a fost în zadar cîntată?


(selecţionerul lunii noiembrie 2014 la

TIUKpoemul săptămînii

e Luciat, terorista de cititoare)