Ross+Ross Galerie

Roman Tolici. Grafică şi pictură

 

Curator: Oana Tănase

 

08 octombrie – 08 noiembrie 2011

 

Friedrichstraße 23 b

70174 Stuttgart

 

www.ross-galerie.de

 

Ross+Ross Galerie se inaugurează odată cu prima expoziţie personală în Stuttgart a artistului Roman Tolici, unul dintre artiştii reprezentativi ai tinerei generaţii din România. Expoziţia, curatoriată de Oana Tănase, propune o selecţie generoasă din portofolio-ul ultimilor cinci ani şi include una dintre cele mai recente serii de picturi a artistului, seria 10, pentru prima oară prezentată publicului.

 

Convins că “o imagine pictată completează spaţii lipsă din percepţia noastră asupra lumii şi asupra nouă înşine”, Roman Tolici manifestă un angajament direct cu pictura, şi mai putin cu istoria picturii, potrivit încrederii că înveţi mai mult privind cu o intensitate dramatică un singur detaliu şi nu o covârşitoare totalitate, privind mai mult către sine şi nu în exterioritate.

 

“Nu elaborez nici proteste, nici soluţii. Caut în mai mare masură să scanez frumuseţea ce se naşte sub ochii nostri. Şi, de ce nu?, a impartasi celorlalti fascinaţia acestei frumuseţi poate fi probabil la fel de utilă lumii de astăzi precum o revoltă împotriva dictaturii. (...) Investighez omul şi condiţia lui trecătoare. Frumusetea şi moartea – acestea sunt cuvintele magice, cred eu, în înţelegerea raportului nostru cu realitatea. Acumulez întrebări şi răspunsuri pe care le împing către uriaşa colecţie de întrebari şi răspunsuri ale omenirii”.

 

Cu ocazia vernisajului va fi lansat şi catalogul expoziţiei.

 

Roman Tolici (n. 1974 în Ghetlova, URSS) trăieste şi lucrează în Bucureşti. Printre expoziţiile personale recente se numără NOBODY, Galeria Jecza, Timisoara, Romania (2011); ACTION, Virtuell-Viseull Dorsten, Germania (2010); FOREVER YOUNG, Collectiva Gallery, Berlin (2009); CEL MAI PROBABIL MAINE, Muzeul Naţional de Artă Contemporană Bucureşti (2008); PARK, Galeria de Artă Contemporană, Muzeul Brukenthal, Sibiu (2008). Lucrarile sale au fost incluse în nenumărate expoziţii de grup organizate în Bucureşti, Viena, San Francisco, Frankfurt, New York, Graz, Talin, Regensburg sau Paris.

 

Oana Tănase (n. 1976 în Galaţi, Romania) este critic de artă şi curator la Muzeul Naţional de Artă Contemporană Bucureşti.

 

Ross+Ross Galerie este una dintre cele mai proaspete iniţiative dedicate artei contemporane, situata in centrul oraşului Stuttgart, în Friedrichstrasse 23b, oferind un spatiu de aproximativ 300 mp. Aceasta noua si fascinantă galerie va expune piese inovative de artă contemporană, organizând expoziţii cu artişti din Germania şi din străinatate. Ambiţiile acestui proiect vizează atât prezentarea vocilor emergente din scena actual, cât şi revizitarea critică a producţiei unor artişti deja consacraţi. Programul galeriei presupune anual 5-6 expozitii, fiecare eveniment urmând a fi însoţit de o publicaţie distinctă.

 

Ross+Ross Galerie

Friedrichstraße 23 b

70174 Stuttgart

 

Ross+Ross Galerie

 

Roman Tolici. Grafik und Malerei

 

Curator: Oana Tanase

 

08 September – 08 November 2011

Friedrichstraße 23 b

70174 Stuttgart

 

Ross+Ross Galerie is presenting its inaugural exhibition, the first solo show in Stuttgart of the work of Roman Tolici, one of the most important figure of his generation of young artists from Romania. The exhibition, curated by Oana Tanase, presents a broad view of his works from the last five years, and also includes his recent series of painting, 10, to be displayed for the first time

 

Convinced that “a painted image fills in the missing spaces in our perception of the world and of ourselves” Roman Tolici displays a direct engagement with painting, and less with the history of painting, which is in keeping with his belief that one learns more by looking with dramatic intensity at a singular detail than an overwhelming totality, looking more towards oneself and less outwardly.

 

“I develop neither protests nor solutions. I am chiefly trying to explore the beauty born beneath our eyes. And – why not? – sharing my fascination for this beauty with others might prove just as useful in today’s world as rebellion against dictatorship (...) I am studying man and his transient condition. Beauty and death – these are the magic words, I believe, in understanding our relationship with reality. I accumulate questions and answers, which I add to mankind’s giant collection of questions and answers.”

 

A catalogue will be launched in conjunction with the exhibition.

 

 

Roman Tolici (b. 1974 in Ghetlova, USSR) lives and works in Bucharest. Recent solo exhibitions include NOBODY, Jecza Gallery, Timisoara, Romania (2011); ACTION, Virtuell-Viseull Dorsten, Germany (2010); FOREVER YOUNG, Collectiva Gallery, Berlin (2009); IT COULD HAPPEN TOMORROW, National Museum of Contemporary Art, Bucharest (2008); PARK, Gallery of Contemporary Art, Brukenthal Museum, Sibiu (2008). His works were included in several group exhibitions in Bucharest, Vienna, San Francisco, Frankfurt, New York, Graz, Tallinn, Regensburg, and Paris.

 

Oana Tanase (born in 1976 in Galati, Romania) is an art critic, and curator at the National Museum for Contemporary Art in Bucharest

 

Ross+Ross Gallery is the freshest initiative for contemporary art in Stuttgart, located on Friedrichstrasse 23 b and offering about 300 square meters. This new and exciting gallery space will be displaying innovative art pieces of German and international artists. The ambitions behind this project are to showcase the emerging voices, and to critically revisit the production of established artists. It will feature 5-6 shows annually, each of these events being accompanied by distinctive publications.

 

Ross+Ross Galerie

Friedrichstraße 23 b

70174 Stuttgart

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ross-galerie.de