Drumul furnicilor de Constantin Abăluţă, versuri

seria: poezie

colecţia: reeditări

format: 145x200 mm

nr. pagini: 50

apariţie: februarie 2011

isbn: 978-606-92741-2-5

 

Apa care curge la baie

Seara am lăsat apa să curgă la baie.

M-am vârât în pat şi-am ascultat apa cum curge la baie.

Niciodată nu m-am gândit că apa din ţevi poate să curgă

încontinuu ca fluviile. Noaptea întreagă

am ascultat apa cum curge la baie. Adormeam

şi iar mă trezeam, realitate sau vis, apa curgea la baie.

Simţeam cum întineresc, ridurile mi se şterg,

auzul mi se ascute până când

susurul apei care curge la baie îmi apare ca bubuitul

talazurilor marine.

Mă gândeam că voi avea mulţi copii

şi veselia lor îmi va umple casa.

Mă gândeam că voi scrie poezii, voi fuma şi voi călători

în toată lumea. Mă pregăteam să mor într-o insulă pustie,

tocmai îmi alesesem doi nori însoţitori când

m-a trezit zgomotul apei care curgea la baie.

Mi-am amintit că aseară o lăsasem să curgă fără motiv,

pur şi simplu să curgă.

 

Scaunul din mijlocul drumului

În seara aceea am găsit un scaun în mijlocul drumului.

M-am aşezat pe el convins că nu va trece nici o maşină

şi toată noaptea n-a trecut nici o maşină.

În zori poştaşul a lăsat o scrisoare între stinghiile spătarului.

Câţiva nori timizi spre răsărit nu-mi dădeau asigurarea

că este a mea. Am început să fluier a pagubă.

Picuri de ploaie au prins să cadă.

Siluete de oameni treceau, nimeni nu mă lua în seamă.

Am luat scrisoarea şi am pus-o în buzunar,

chiar cuvintele adresate altuia nu trebuie să se ude.

Stam acolo şi mă gândeam la fenicienii

care inventaseră scaunul ca să poată sta noaptea la cârma corăbiilor.

Stam acolo şi mă gândeam la mătuşa mea care rămăsese singură în casă

ca la un ţărm de care scaunul meu se depărtează uşor.

Stam acolo cu scrisoarea necunoscută la piept

cu stropii de ploaie

cu mâinile mele sclipitoare

şi picioarele scaunului, tăcute puncte cardinale,

erau singurele care mă orientau în ceaţă.

 

Drumul furnicilor

Prin casa mătuşii mele trece drumul furnicilor,

drumul acesta străvechi atestat în cronicile orientului.

Furnicile urcă din grădina vecinei pe-o crăpătură a zidului.

În baie valsează pe carelajul alb şi albastru.

Traversează coşul de rufe, peretele, şi-odată în sufragerie

mărşăluiesc pe rama aurită a oglinzii rotunde,

în sensul àcelor, preţ de trei rotiri.

Apoi dispar.

Poate c-o apucă pe-un traseu de rezervă.

Ori poate că pur şi simplu drumul se încheie aici.

Oare cronicile orientului să-şi fi ales ca deltă

oglinda mătuşii mele?

 

 Traiectorie fulgerătoare

În tren, singur în tot vagonul.

Traversam un pod, auzeam apa cum curge.

Fulgerător o piatră a străpuns geamul de lângă mine,

a vâjâit pe lângă capul meu,

a perforat geamul paralel şi-a dispărut.

 

Vagon care te-ndepărtezi în amintire,

duci cu tine traiectoria ratatei mele morţi

şi cele două găuri în geam,

perfecte

ca pupilele unui sfânt.

 

 Paharul cu apă din dulap

M-am dus să umplu paharul cu apă din dulap.

Dacă umplu paharul cu apă din dulap mă simt bine toată ziua.

Întotdeauna când nu sunt acasă cineva bea apă din pahar

şi atunci când mă întorc mă simt ca un rege

care a mai oferit câţiva ani de pace supuşilor.

În momentele critice ale fiinţei mele şi-ale lumii

nivelul apei din pahar tinde către zero.

Atunci regele din mine-i în dilemă,

să-nfrunte duşmanul prin viclenie ori în luptă dreaptă?

În cele din urmă sfârşesc prin a umple iar paharul

încredinţându-mă cu totul echilibrului natural al apei,

transparenţei paharului,

opacităţii dulapului.

 

 Băiatul cu muzicuţă

Băiatul cu muzicuţă cântă prin metrouri.

E mut şi muzicuţa îi suplineşte într-un fel cuvintele.

N-are părinţi şi suflă-n muzicuţă cu toată singurătatea lui.

Acasă ţine într-un borcan cu apă

un pui de broască ţestoasă fără un picior

pe care i l-a dăruit paznicul de la grădina zoologică.

Duminicile cântă-n cimitir pentru coliva răposaţilor.

Când n-are bani se împrumută de la cerşetoarea oarbă

care-n locul dobânzii îl pune să-i facă târguieli.

Îl întâlneşti la cinematograf acompaniind cu muzicuţa scenele erotice.

Într-un an a fost la mare şi-a strâns bani mulţi reuşind

să-şi cumpere o muzicuţă olandeză cu schimbător

pe care i-au furat-o pe tren la întoarcere.

Câteva luni a spălat pensulele unui pictor

până când s-a dovedit că nu avea vocaţie.

Cu vechea lui muzicuţă în buzunar

s-a dus să-şi vândă scheletul la institutul medico-legal

dar i-au spus că nu iau de la minori,

ar avea prea mult de aşteptat.

Atunci le-a cântat pe gratis domnilor autopsieri,

arătând că nu-i ranchiunos şi

şi-a luat tălpăşiţa gândind

Scheletul rămâne nevăzut

Muzicuţa se-aude

 

Cel care sună la uşa mea

Cineva vine la uşa mea şi sună

fugind înainte s-apuc să deschid.

I-aş face o fotografie

pe care aş pune-o într-o ramă veche din pod.

I-aş cere cu împrumut o carte.

Ori l-aş invita la o cafea cu rom.

Trebuie să te porţi prietenos cu cei care sună la uşă,

ei sunt ca seminţele de grâu ce încolţesc.

Cel ce sună la uşă mă opreşte de la lucruri nechibzuite.

El are ceva din dorinţa de viaţă a jumătăţii de şopârlă.

Cumpără produse din toate magazinele,

cântă mănâncă iubeşte se bucură

numai spre a putea suna la uşa mea pe seară

şi a fugi de-ndată ce îmi aude paşii.

 

Pasărea

O pasăre a intrat în podul casei noastre.

O auzim noaptea zburătăcind prin toate cotloanele.

Îi presărăm firimituri de pâine de-a lungul grinzilor,

îi punem apă într-un jgheab vechi.

Duminica atunci când venim de la film

ne urcăm tiptil în pod şi încercăm s-o surprindem.

N-am reuşit până acum niciodată.

Ne-am consolat oarecum zicându-ne că

s-o ştim prezentă e mai important decât s-o vedem.

I-am învăţat până şi cele câteva capricii

şi, satisfăcându-i-le, înjghebăm un fel de dialog:

ciuguleşte doar de pe anume grinzi,

bate cu ciocul în jgheabul metalic

dacă-i punem apă în alt loc.

Şi totuşi duminica după film

ne strecurăm în pod cu sentimente tot mai amestecate:

ne va fi dat s-o vedem doar în unica înfăţişare

căreia nimeni nu i se poate sustrage?