Cezar NICOLESCU

Lil 1.0

(Editura Casa de Pariuri Literare, Bucureşti, 2010)

 

8 octombrie 2000


mă încui în trenurile albe,

acolo sînt la fel ca tine pe magheru,

sînt la fel ca tine în nottara,

sînt la fel ca tine cînd tu iei 336, cînd eu aştept 85-ul…

oamenii care prind viaţă dimineaţa,

becul care a pocnit deasupra mea.


 

 

October 8th 2000


i lock myself inside white trains,

where I’m the same as you on boulevard magheru,

the same as you in the nottara theatre,

the same as you when you step onto bus 336, when I wait for bus 85…

people who come to life in the morning,

a light bulb that cracked over me.

 

 

15 octombrie 2000

rîdeam şi plîngeam pe muzica pe care o ascultam atunci,

îmi aduceam aminte cum alergam pe străzi în ploaie,

cum plouă în camera asta plină de mizerii,

cînd ne ţineam de mînă cu pardesiul alb, cu pardesiul tău negru,

grădina publică du côté de la maison thüringer,

cînd rîdeam de contrast şi în jur era verde.


 

 

October 15th 2000


we were laughing and crying with that music playing,

i was remembering us run the streets and the rain flooding us,

the rain in this garbage-filled room,

us holding our hands, my white trench-coat, your black trench-coat,

dans le jardin public du côté de la maison thüringer,

we were joking about the contrast and everything around was green.


 

 

To: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Subject: (none)

Draft last saved: 28 octombrie 2000


aseară am salvat discuţia noastră;

zgomotul ploii se amesteca cu zgomotul tastelor

apăsate rapid de degetele cu turaţie maximă,

zgomotul din ochii noştri înfipţi în monitor din cauza lag-ului extrem de mare

dintre cabina mea de sticlă şi scaunul tău ergonomic pe care te învîrţi nebuneşte,

întinzi mîna iei o carte din bibliotecă, îmi scrii versuri din trakl,

eu respir din ce în ce mai greu prin fumul din cafenea unde shotter-ii se aleargă calmi cu mîna pe mouse,

bile lovite cu tacul, la radio. nirvana, „smells…“,

laşi scaunul pe spate şi părul pe spate şi ochii îi dai pe spate,

cuvintele vin negre ca ploaia de-afară şi îmi închipui chipul tău obturat

şi fără să vreau resetez totul.

 

„…too many connections from your host“

 

…nu mai pot să reintru pe chat


 

 

To: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Subject: (none)

Draft last saved: October 28th 2000


last night I saved our conversation;

the rain noise mixed with the keyboard noise,

fast strokes fingers made in warp speed,

the noise in our eyes stunned by the screen, effect of the huge lag

between my glass cabin and your ergonomic chair in crazy spins,

you pause to pick a book from the shelf, type trakl verses for me,

can hardly breathe the smoke in this café where shooters

chase themselves calmly with their hands on the mouse,

pool balls hit, nirvana “smells…” on the radio,

you lie back in your chair, your hair set back and your eyes too,

the words come in black like the rain outside and I imagine ton visage caché

and unwittingly I reset it all

 

“…too many connections from your host”

 

…can’t get back into our chat room.


 

29 octombrie 2000


în fiecare zi ceaiul din pahar se varsă pe podeaua facultăţii;

cafeaua ta se amestecă cu ceaiul meu pe marmură şi îmi intră

prin spărtura de la bocanc,

gîtul meu încolăcit pe firele de la troleu cu versuri tatuate,

să le placă de mine cochetelor tale prietene cu maşini şi ordinatoare,

fără să mă audă nimeni… nici măcar un dumnezeu antonomasic.


 

October 29th 2000


every day the tea in my cup gets spilled on the university’s floor;

your coffee blends with my tea on the marble floor

and gets through a tiny hole inside my boot,

my neck entwined around the trolley bus cables with tattooed lyrics

designed to seduce your dainty girl-friends with cars and computers,

without anyone hearing me… not even an antonomasic god.


 

 

To: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Subject: scanning

Draft last saved: 1 noiembrie 1999


de sub podea ni se oprise pe undeva gravitaţia, ni se aşezase ca un nod în gît pe la etajul patru cu muzică şi lasere.

uită-te la hologramele noastre care fac dragoste!

uită-te la ordinatorul oprit!

la sunetele emise de sexele noastre!

ne scanam goi, de sub pat ieşeau bule de aer şi ea zîmbind,

vocea suavă şi robotică care anunţa deschiderea uşii spre culoarul întunecos şi rigid de computer-game.


 

To: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Subject: scanning

Draft last saved: November 1st 1999


from somewhere underneath the floor our sensation of gravity stopped like a lump

on the 4th floor with lasers and music.

look at our holograms making love!

look at the computer shut down!

look at the sounds of our sexes!

we scan ourselves naked, bubbles coming out from under the bed and she smiling

that melodic robotic voice announcing the door that opened over to the dark rigid corridor

of computer game.

 

http://www.cdpl.ro

Cartea poate fi comandată aici: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.