Michael FRIEDRICH

Dormitorul şoarecilor

Se dedică motanului birmanez Dodo –

în semn de sempiternă afecţiune

şi gratitudine de dincolo de cuvinte.

I

Dorm şoarecii în culcuşul lor subteran,

micuţi patrupezi cu blană sură,

înghesuiţi cu toţii unul într-altul,

unul cu altul

şi unul către altul,

de parcă cu toţii la un loc

ar fi doar unul –

deşi sunt puzderie

iar când ies pe câmp

toamna, în vreme de amiază,

întregul lan e-un zbucium cenuşiu

şi iute mişcătoare par roadele sale.

E vremea şoricitului,

a plinătăţii de şoareci,

de gri, de cozi subţiri

şi de incisivi ascuţiţi.

Da, hotărât lucru, atunci

totul este plin de şoareci,

de rozătoare ce abia au ieşit

din dormitorul teluric

spre a-şi ronţăi mulţumiţi

cucuruzul lor

cel de toate zilele.

II

Mai înainte de foame e somnul.

Jos, în adâncuri, firicelele

blăniţelor şoriceşti gri-albăstrui

se mişcă ritmic

în chiar ritmul suflării

vietăţilor moţăitoare,

suflare ce le mişcă pe toate –

deşi fiecare îşi menţine

cu sfinţenie locul,

fiind în fond imobile –

amestecate şi întrepătrunse

firişoare de păr de şoricuţ

întru alte firişoare de păr

mătăsoase, unduitoare,

trăgânduşi în întregime seva

din viaţa şoriceilor adormiţi.

Rotund e dormitorul acela,

călduros, asemenea sacrului uter

ce le conţine pe toate,

şi greu de văzut din afară.

Ce-i drept, nici dinăuntru

înspre în afară, în câmp deschis,

defel nu se vede.

Iar şoarecii stau ori în dormitor,

ori afară.

Altfel nu se poate.

Sălăşluiesc fie într-o confraternă căldură,

unul în altul,

sau afară în frig,

complet dezbinaţi,

mişunând după prea-necesara mâncare

şi după puit.

Căci numai ieşiţi în afară

fac şoarecii sex.

Printre căpiţe, prin stoguri de fân,

peste tot câmpul răsună doar

chiţcăit de galeşă şoricioaică

ajunsă la orgasm

şi gâfâit de şoarece costeliv.

Chiţ! Chiţ! Chiţ! Chiiiiţ!

Numai gestaţia şi apoi naşterea

au loc în dormitor.

La căldură.

Căci totul se naşte înăuntru,

spre a ieşi mai apoi la lumină,

după mâncare şi sex

şi tot aşa mai departe

într-o inexorabilă

spirală a vieţii.

III

Dar moartea?

Unde mor şoarecii?

Se întâmplă oare grozăvia

aceasta în dormitor,

mor şoarecii în somn,

fericiţi, beatificaţi,

ori afară,

poate când stau la masă

şi ghiftuiţi le plesneşte,

oarecum aşa, din senin,

burta burduşită cu

boabe galbene de porumb?

Ei bine, pentru întreg

neamul şoricesc

moarte nu există.

Ba chiar, niciodată n-a răsunat

vreun chiţcăit de şoarece

despre aşa ceva.

Iar şoarecii nu mint.

În orice caz, nu ca ei, oamenii.

Peste tot se vede doar viaţă,

o infinită viaţă continuă.

Drept este, unii şoareci mai pleacă

uneori, atunci când se înnoptează,

de li se văd siluetele cu cozile lungi

sau poate doar umbrele acestora,

pierzându-se undeva, departe,

înspre marginea câmpului ruginiu,

presărat pe alocuri

cu grâne ori cu boabe de porumb.

Dar dimineaţa ei sunt găsiţi înapoi,

în dormitorul lor circular,

mai bine zis sferic,

ascuns dedesubt

de priviri indiscrete,

înspre miezul pământului,

acolo unde-i cald şi bine.

Atunci ei par, doar par privirilor, mici,

minusculi şi roz –

se vede că le-a căzut blana

de bătrâni ce sunt.

Ceva destul de ciudat

se întâmplă atunci,

căci, treptat, odată cu ieşirea

în sus, înspre verdele câmpului,

blăniţa le creşte la loc,

ca şi cum şoarecii

nu ar fi plecat niciodată

într-o romantică plimbare nocturnă

şi nu s-ar fi trezit brusc dimineaţa

în dormitor, mici şi goi, rozalii.

IV

Privită prin ochi căprui de şoarece

încăperea aceea de taină înseamnă acasă.

De acolo se pleacă

şi într-acolo se întorc cu toţi cenuşiii,

negreşit, de fiece dată.

Numai acolo e bine.

În întunericul său sclipitor

se vede mai bine decât oriunde

altundeva, pe câmpul steril

întins pe deasupra.

Acolo se simte o căldură

benefică şi o linişte sepulcrală.

În pacea dormitorului subteran

niciun rău nu se mai poate întâmpla.

Oricare şoarece poate chiar

să se întindă voluptos

atât cât îi pofteşte inima,

să se expandeze

în toate cele patru părţi deodată,

cu toate cele patru picioruşe

cenuşii, ca patru bucăţi de aluat

prea mult ţinute la cald.

La limită, şoarecele se poate chiar

lipi de pereţii calzi,

pulsând de viaţă,

ai camerei aceleia obscure,

sferice şi moi,

făcută din materie,

din mamă-materie etern unduitoare,

de către un tată constructor

nu de forme, de idei,

ci de seminţe ale lor,

de limite întrepătrunse

toate într-una.

Între mamă şi tată,

limitaţi între materie şi faptă,

se află ei, şoarecii cenuşii,

micii şoareci gri dominaţi

de un spirit gregar,

născuţi în dormitorul abscons,

patrupezi durdulii

ce nu au altă grijă

decât aceea de a se lipi mai bine

de pereţii camerei, deodată,

din toate părţile

şi pentru totdeauna,

în speranţa îndelung tăinuită

de a şi-i face pe toţi ceilalţi şoricuţi,

fraţi şi surori laolaltă,

să fie doar unul.

Meditativi se roagă dinţoşii

să-i facă trogloditul părinte

o burtă mare în care

să-ncapă cu toţii,

ca boabele de porumb

ori cele de grâu auriu, bine copt,

dar vii, cu toţii,

plini de viaţă şi calzi.

Lăsaţi să fie micuţii,

la grămadă ca unul,

să treacă de tatăl lor harnic,

să-i treacă pragul

într-o neştiinţă atotştiutoare

de dincolo de cuvinte.