„Versurile sunt la fel de importante ca şi muzica”,

interviu cu Asis Nasseri/HAGGARD,

realizat de Mihail VAKULOVSKI

(traducere din engleză de Andra Atodiresei)


- Haggard a debutat ca o formaţie de death metal, dar s-a făcut cunoscută în lume ca una din cele mai populare trupe de symphonic metal. Cum îşi găseşte o formaţie stilul?

- Ei bine, Haggard există din 1989 şi a fost nevoie de ceva timp ca Haggard să îşi descopere propriul stil. La început cântam death metal tehnic, dar între timp începusem să ascult muzică clasică – eram convins că viitorul trupei Haggard stă în altă combinaţie de muzică. Aşa că am mai adăugat 3 muzicieni în Haggard, mai întâi vioară, pe urmă o soprană şi un violoncel. De atunci, odată cu trecerea timpului, am tot adăugat muzicieni la Haggard.

- Haggard are în componenţa sa foarte mulţi muzicieni. Acum, pe criza asta, numărul foarte mare a trupeţilor nu e o problemă? Nu vă gîndiţi la o formulă de criză, mai restrînsă, aşa cum s-a întîmplat cu alte formaţii mari?

- Da, Haggard are în componenţa sa mulţi muzicieni, iar Haggard înseamnă mulţi muzicieni. Nu m-am gândit niciodată să micşorez numărul de muzicieni doar ca să dăm mai puţin pe biletele de avion sau să închiriem un Nightliner mai mic, pentru că nu ar mai fi Haggard. Muzica este cel mai important lucru pentru Haggard, iar muzica noastră poate fi făcută doar cu atât de mulţi muzicieni.

- Cum aţi ales denumirea formaţiei? Ce alte variante de nume aţi avut?

- Sincer, am deschis pur şi simplu un dicționar, am închis ochii şi am pus degetul pe o oarecare pagină din dicţionar. Şi am picat exact la „Haggard”. J

Despre celelalte nume nu pot spune nimic, nu aveam alte opinii. Vroiam să numim formaţia din coincidenţă.

- Aveţi destul de multe albume, cînd hotărîţi că e nevoie de un nou album? Cum faceţi piesele, cînd ştiţi că o piesă e gata şi poate intra pe un viitor album?

- Vom înregistra noul album la începutul anului viitor, în momentul de faţă compun piesele. După ce le compun, le vom cânta în camera de exersare, foarte brut. Dacă direcţia principală mă satisface, îl contactez pe producătorul meu, Dieter Roth, şi începem înregistrările.

- Cine scrie versurile Haggard? Cît de importante sînt pentru voi textele, mesajul? La fel de important(e) ca muzica?

- Eu scriu versurile pentru melodiile Haggard. Versurile sunt la fel de importante ca şi muzica.

- Unde vă place să cîntaţi mai mult? În ce oraş v-a plăcut cel mai mult să cîntaţi? Aveţi concerte de care vă amintiţi mai des?

- Ne place să susţinem concerte oriunde. Este cam aşa: am cântat în Columbia anul trecut în faţa a 100.000 de persoane şi a fost uimitor. Dar a fost la fel de uimitor să cântăm în faţa a 500 de persoane. Cred că are de a face cu faptul că fanii Haggard sunt cei mai buni din lume :D

- Vă mai amintiţi de primele concerte Haggard? Se deosebesc mult de concertele de acum?
- Ahhh, primul concert Haggard a fost într-un club de tineri în 1991, FOARTE underground. Clubul a fost făcut pentru 80 de persoane, dar erau vreo 130 în el, aşa că a trebuit să protejăm „scena” cu o frânghie. Concertul a fost foarte distractiv, aveam doar 4 melodii în acel moment, publicul a vrut mai mult, şi aşa le-am cântat de două ori.

- Cum vă explicaţi popularitatea imensă pe care o aveţi în România?

- De când am lansat „And Thou Shalt Trust The Seer” în 1997, am avut un contact intens cu fanii din România. Numărul fanilor creştea de la CD la CD. De asemenea, cred că oamenilor din România le place amestecul de teme mistice, muzica clasic-medievală şi metal. Istoria României în sine este uimitoare şi are, de asemenea, o mulţime de mistere. Poate de aceea.

- Ce muzicieni sau formaţii v-au influenţat?
- Chuck Schuldiner (R.I.P.) de la DEATH.

- Ce muzică ascultaţi între concerte, în autobuz sau maşini? Ce aveţi acum în MP3 sau iPod?

- Muzică clasică, aceasta mă relaxează, oricând şi oriunde.

- Ce formaţii vă plac? Din România v-a atras cineva atenţia?

- Unul din preferaţii mei este italianul Angelo Branduradi. Desigur, şi marii compozitori, nume ca Mendelsson-Bartholdy, Corelli, Verdi, Bach. Compozitorul meu român favorit este Nicolae Bretan.

- Ce hobby-uri aveţi? Ce vă place să faceţi în timpul liber?

Îmi place să învăţ limbi străine, să citesc şi, desigur, să ascult muzică.

Mulţumesc pentru acest interviu şi salutări tuturor fanilor români Haggard!!!

 

Interview with Asis Nasseri / HAGGARD,

Realized by Mihail VAKULOVSKI

- Haggard debuted as a death metal band, but made themselves known in the world as one of the most popular symphonic metal bands. How does a band find its style?

Well, Haggard exists since 1989, and there was some time needed to find the own Haggard style. We were playing technical death metal in the beginning, but after 6 years - in the meantime I started to listen to classical music - I was convinced that the future of Haggard lies in another combination of music. So, I put 3 more musicians into Haggard, first a violin, a soprano and a violoncello. Since then, with time, I put more and more musicians into Haggard.

- How did you choose the name of the band? What were the other names you could have chosen?

Honestly, we just opened a dictionary, closed our eyes and pointed the finger on whatever page of that dictionary. And we pointed it straight to "Haggard".
J

Mmmmm about the other names I cannot say anything, so , there wasn´t something on our minds that would have been another option. We wanted to do it by coincidence.

- Haggard has in its composition a lot of musicians. In this period of economic crisis, isn’t this a problem? Are you thinking of reducing the number of musicians, like other bands did?

Yes, Haggard has a lot of musicians, and Haggard means a lot of musicians. I did never think about to minimize the amount of musicians just to need less flights or rent a smaller nightliner. Because this wouldn´t be Haggard anymore. The music is the most important thing in Haggard, and this music can only be done with these many musicians.

- You have a lot of albums, when will you decide there’s need for a new one? How do you prepare the songs, when do you decide that a new song is ready and can be included on a new album?

We will record the new album the beginning of next year, right now I am doing the compositions. After composing we will play them in the practice room, very rough. If the main direction satisfies me, I contact my producer, Dieter Roth, and we start the recordings.

- Who writes the lyrics for the Haggard’s songs? How important is the message, the text for you? Is it as important as the music?

I (Asis) write the lyrics for Haggard´s music. The lyrics are the same important than the music, 50% each.

- Where do you prefer to perform? In which town did you enjoy performing the most? Are there any concerts you remember more frequently than others?

We love to play wherever concerts. It is really like this, we played in Colombia last year in front of 100.000 people, it was amazing. But it was the same amazing to play concerts in front of 500 people. I think it has to do with the fact that Haggard´s fans are the best in the world :D

- Do you remember the first Haggard concerts? Were they very different from the present concerts?

Ahhh, the first Haggard Concert was in a youthclub in 1991, VERY underground. The club was made for 80 people, but there were like 130 in it, so we had to protect the "stage" from the audience with a rope. It was completely fun, we had only 4 songs in that moment, the audience wanted more, and so we played them twice ^^

- How do you explain the huge popularity you have in Romania?

Since we released "And Thou Shalt Trust The Seer" in 1997, there was an intense contact with fans from Romania. The fans were increasing, from CD to CD. I also think that the people from Romania like the mixture of mystical themes, classical/medieval music and metal. The romanian history itself is amazing and has also a lot of mysteries. Maybe that´s why.

- What musicians or bands influenced you the most?

Chuck Schuldiner (R.I.P.) from DEATH.

- What music do you listen to between concerts, in the bus or in the car? What music do you have on your I-pod or mp3-player at this time?

Classical music, this is relaxing me, anytime and anywhere I am.

- What bands do you like most? Is there anybody in Romania who has attracted your attention?

One of my favorites is the italian bard Angelo Branduardi. And of course the big composers, like Mendelsson-Bartholdy, Corelli, Verdi, Bach. My favorite romanian composer is Nicolae Bretan.

- What are your hobbies? What do you enjoy doing in your spare time?

I like to learn languages, read, and - of course - listen to music
J

Thanks for this interview, and greetings to all romanian Haggard fans!!! Asis Nasseri