Liviu Ioan Stoiciu

Literatura română, în impas?

Au trecut 12 ani de la Revoluție "ca apa". S-a întâmplat ceva deosebit în literatura română în toți acești ani postcomuniști? A fost Decembrie 1989 o linie de graniță între viața literară din "regimul comunist" și viața literară postcomunistă? Eu știu din propria experiență că după Revoluție am publicat manuscrise scrise înainte de Revoluție, cu prioritate - deci, linia de graniță Decembrie 1989 e "facultativă" în particular. Că a dispărut cenzura? Oricum, n-a dispărut autocenzura. Că putem să ne punem în aplicare liberul arbitru - cui folosește?
După Revoluție n-a avut loc nici o minune "eclatantă" în lumea scriitorilor români. Din punctul meu de vedere, istoria literaturii române n-are capodopere de înregistrat din această perioadă. A fost o stagnare: cu minusuri la proză și dramaturgie, cu plusuri la poezie și critică-eseu. O curiozitate sunt istoriile și dicționarele literare sau antologiile. O reușită fără precedent e legată de scriitorii-criticii "universitari", care și-au impus strategiile "cu tendință", inclusiv în manualele școlare. Altfel, găștile de dinainte de Revoluție s-au radicalizat și și-au întărit baricadele: de o parte "foștii" (cei ce au deținut posturi-cheie până în 1989), de cealaltă parte "restul, frustrații perioadei comuniste". "Foștii" își văd liniștiți de lumea lor paralelă (cu două puncte de putere: Academia Română, cu "simpatizanții lui Iliescu și parlamentarii PSD", azi, și PRM-Mihai Ungheanu). Restul, "ceilalți" (în afara celor ce nu fac parte din aceste două tabere), asemenea "foștilor" - au avut ghinionul să eșueze la Putere după Revoluție și să se compromită (îndeosebi cei ce pot fi întâlniți permanent în listele "elitiste", liste de un penibil absolut, amestecând criteriile și gusturile, liste care susțin chipurile "valorile democrației", dar care n-au nimic de a face cu valoarea literară). Deci, am rămas fără repere morale. Când au avut pe mână Puterea, ministerele Culturii și Educației, și influența Președinției României, amândouă grupările "de stânga sau de dreapta" au tocat bani publici, făcând bezele celor care le-a cântat în strună, promovând un clientelism degradant. Între aceste două tabere sunt alte două categorii de scriitori: una, cu scriitori ce au căzut la datorie pe cele două baricade adverse, și alta cu scriitorii onești, care-și văd de singurătatea lor la masa de scris, atipici, veniți ca atare de dinainte de Revoluție. Primul grup, al "intelectualilor rezistenți" (majoritar, adept al diversității), a încercat să dea lovitura: a construit câteva mituri (Cărtărescu, Patapievici), a demitizat altele (Fănuș Neagu, D.R. Popescu). În timp ce caravana celui de-al doilea grup s-a lăsat lătrată și și-a văzut liniștită de drum, impunând "opere minore" (e un fel de a zice, fiindcă "opere minore", în toate registrele posibile, au apărut după Revoluție în general în lumea noastră literară, nu numai într-o parte a hărții noastre literare; postmodernismul postcomunist românesc a premiat aceste "opere minore", de altfel) - deși Eugen Simion rămâne un mare critic și e înconjurat și de scriitori de primă mână. Curios, totuși, generoși s-au demonstrat a fi doar cei din a doua tabără, a "foștilor", poate și fiindcă sunt ținuți sub presiunea culpabilizării și consideră "actul de creație" o formă superioară de ispășire. Ceilalți, sunt exclusiviști și intoleranți.
Granița "Decembrie 1989" e o falsă problemă, spuneam: neîntâmplându-se nici o revoluție în literatura română. În afara faptului că scriitorul român (mai ales criticul) a dat de gustul puterii publice, al onorurilor fără măsură și al funcțiilor nenumărate, devenind politician sau demnitar? Puțini scriitori au reușit în afaceri - unii sunt chiar patroni de edituri de succes (Gabriel Liiceanu-Humanitas, Călin Vlasie-Editura Paralela 45, Ion Vădan-Editura Dacia, ultimii doi cu tipografia lor). Puțini scriitori au ajuns lideri de partide, parlamentari, demnitari pe plan local sau central. Puțini scriitori conduc ziare sau sunt vedete de televiziune (cu impact imediat). Nu pun la socoteală "liderii de opinie"- scriitori. Nici scriitorii cu succes de casă controlat. Dar nu asupra acestor aspecte voiam să insist în acest text.
În ultimii 12 ani, în viața literară românească s-a întâmplat și ceva nou: s-au redistribuit centrele de putere. Dar n-a ajutat la nimic "descentralizarea" ca atare. Mai rău a asmuțit scriitorii între ei, sau a trimis într-o pasivitate fără ieșire breasla din "provincie". Pe de altă parte, ruptura dintre generații n-a lăsat victime, deși ea s-a radicalizat după ce Mircea Nedelciu a inițiat ASPRO, iar Ion Bogdan Lefter a scos săptămânalul "Observatorul cultural" (în amintirea săptămânalului optzeciștilor "Contrapunct", îngropat la un an de la apariție chiar de optzeciști). Altfel, Generația '80, cu scriitori ajunși azi la maturitate, a inventat noi reviste literare (pe banii sponsorilor lor) sau a preluat după Revoluție șefia multor reviste literare mai vechi în întreaga țară (cu excepțiile de rigoare). În altă ordine de idei, s-au promovat revizuirile literare, o vreme, dar combatanții s-au plictisit repede, amintindu-li-se că și ei s-au făcut "de baftă" înainte de Revoluție și că bat câmpii, o dată ce n-a avut loc și o "revoluție" în creația sau măcar în mentalitatea scriitorului român, după prăbușirea comunismului. Ce s-a mai întâmplat nou după Revoluție? A apărut cartea memorialistică în care a fost dezavuat totalitarismul - din păcate, însă, n-a fost nimic asimilat în proză și poezie sau teatru din această materie documentară crudă, "marea operă românească" nu s-a născut. Că n-are românul organ pentru tragic? Deci, încotro?
S-a încercat o reabilitare a ierarhiilor literare. Dar nu s-a ajuns nicăieri. Fiecare scriitor are ierarhia lui. Trăiesc deja cu senzația că de aceea s-a adus pe tapet după Revoluție postmodernismul și s-a făcut atâta caz de el, să se aplatizeze clasamentele literare, să se dea credibilitate mediocrității cu ștaif. Că la modă e "gândirea slabă", scrisul fără cap și coadă, spiritul confuz. Să dau un exemplu: textualismul din proza postcomunistă asta e, o mediocritate cu ștaif. Apropo. Se experimentează încă în proza optzecistă prost. Dacă în poezie experimentul are sens, prin el poezia mergând înainte, în proză e un pas înapoi experimentul. E un blestem: proza noastră nu reușește nicicum să iasă din conul ei de umbră - nu e băgată în seamă în străinătate (deși e singura ce ar putea să aibă valabilitate pe piața de carte postcomunistă). N-are nimeni răbdare să citească texte inteligente, lipsite de epică. Continuăm să batem câmpii cu texte de laborator de doi bani, în fața cărora cad pe spate "universitarii", dar unde e "marea proză, de construcție"? Nu e. "Bătrânii" noștri prozatori au intrat în fundătura propriilor lor stiluri anacronice, cu vorbărie retoric-psihologică, dar fără conținut "existențialist", în timp ce tinerii prozatori se "rescriu" inutil (la bază cu un post-textualism răsuflat, întors pe toate fețele). Am tot sperat că optzeciștii "își fac mâna" experimentând în proză, dar… au trecut anii și ei se cramponează într-o aceeași formulă fără viitor, plină de fleacuri livrești, într-o realitate cotidiană nereflexivă - de ce? Mă întreb naiv și repet: îmi e imposibil să înțeleg de ce noi, românii, nu reușim să explodăm în proză precum au explodat latino-americanii, măcar în cheie magică, în condițiile în care nimic nu ne-a lipsit, nici basmele, nici dictatura, nici scepticismul înnăscut, cu dus-întors, nici mentalitatea lui "lasă-mă să te las". Trenăm, nu facem față la "provocările literare" ale noului secol, pierdem vremea cu teme estetice… Ne extaziem până și în fața textelor vulgare, considerate "subțiri"! Nu mai spun că ne-am pierdut și cititorii de proză și că mass-media ne fură subiectele tari, cu faptul divers care întrece literatura. Totuși, trebuie ieșit din acest imobilism, prozatorul român trebuie că are specificul lui…
Literatura română de azi e într-un impas? Nici un gen nu strălucește (deși poezia își continuă mersul glorios, generațiile care vin îi susțin cursul ascendent). Apoi, pe cât se scrie și se publică mult, e adevărat, pe atât se citește din ce în ce mai puțin (cronica de promovare mai degrabă lipsește, iar agentul literar de publicitate n-a apărut). Spiritul critic e amețit. Nu mai spun că o carte nu există dacă autorul ei e un "exclus"! Exclus de "confreriile" care au putere în viața literară (și simpatii la "cel de sus"), au reviste și ziare la îndemână, emisiuni în mass-media audiovizuală și critici-contracost (că e o afacere ca oricare alta să citești și să scrii despre cărți; cunosc scriitori care își plătesc recenziile).
17 decembrie 2001. București

E-mail: revista_tiuk@yahoo.com
© Copyright pentru grafică Dan Perjovschi; Webdesign & Webmaster Viorel Ciama