Nicoleta Cliveț

Hai ku 80-iștii

Decît critic, mai bine inginer!
Optzecismul a dat cîteva minți teoretice de-a dreptul sclipitoare, de o mobilitate într-ale conceptualizării ce te lasă vînăt de invidie. Asupra capacității optzecistului, ajuns la o vîrstă fragilă, de a trăi în propriile ficțiuni teoretice - aproape că nu mai merită insistat. Totuși, un exemplu cum rar găsești este interviul contrafortist al lui Alexandru Mușina (devenit, între timp, autor de epigrame și epistole), care încearcă să-și convingă cititorii că puțin îi pasă de critici și de cronicile lor. De fapt, cam încearcă să se convingă pe el însuși că-i așa și nu altfel (că prea vorbește despre asta, dar rămîne vorba între noi!). Lui Mușina îi plac tipii "meseriași", dar numai cînd vine vorba de poezie. În cazul criticii, criteriile se schimbă. Și limbajul. Care alunecă pe o pantă simțualist-epidermică, în parte șarmantă, în parte riscantă, că uite așa ajunge vorbitorul să calce-n străchini. Cu o superioritate agasantă, criticului - recunoscut doar ca un simplu "intermediar" - i se întocmesc mai multe contracte de prestări-servicii, fie pe post de "prostituată" ori "demimondenă", fie pe unul de "proxenet" (dublă specializare, de!) și, de ce nu?, de "funcționar al culturii", că tot ne învîrtim în jurul aceleiași categorii socio-profesionale. După turnarea străvechii obiectivități critice într-o terminologie atît de pragmatică și de crizată, era și normal ca preferințele intervievatului să meargă în cu totul alte direcții: decît un critic-curtezană, care se dă cu împrumut, dar nu se dăruiește, mai bine un lector ingenuu, chiar un simplu inginer, cu privire inteligentă și interes pentru…Budila Express, nu? ("Eu prefer un cititor care (…) nu se poate exprima, n-are sofisticarea criticului…"). Totuși, să nu disperăm, că "mai sînt critici care își păstrează un fel de "virginitate" chiar după nu știu cîte experiențe "erotice" (de lectură poetică perfectă) cu poeți foarte diferiți. Cred că în momentul cînd simt că-i vorba de una din aceste "virgine eterne", mă interesează părerea criticului respectiv". Ar fi interesant de știut cum se "simte" o chestie de-asta și care sînt "virginele eterne" ale criticii noastre literare, cele care, în fond, au reușit să simuleze extazul mai abitir decît "prostituatele" breslei și să-l păcălească în asemenea hal pe "vînătorul vegetarian". La începutul interviului, Al. Mușina - un optzecist demisionar ajuns în manuale - privea în urmă cu emoție și-i dădea un sfat lui Săndel de altădată, sfat ce rămîne valabil în continuare și la care merită subscris: ""ține-o așa, înainte, băiete, e bine. Și, mai ales, nu fi atît de naiv, nu crede chiar tot ceea ce ți se spune"".

Obișnuința de a o lăsa mereu în coadă de pește

Răspunsurile la ancheta pe care Calende-le (în speță, Nicolae Oprea și Călin Vlasie) au făcut-o în perioada 1991-1993, avînd ca țintă "restabilirea tabloului sinoptic al valorilor autentice viciat în cei nouă lustri de dictatură comunistă", au fost de curînd adunate în volumul Literatura română postbelică între impostură și adevăr (Edit. Paralela 45, 2000). Un volum totalmente inutil, ce probează cu vîrf și îndesat eșecul proiectului (sau, mai elegant spus, rămînerea lui în faza de… proiect), transformat cu suspectă naturalețe într-o frecție la un picior de lemn. Cele cinci întrebări (care, de fapt, sînt vreo șapte-opt), se referă, sintetizînd, la "amurgul falșilor idoli", la colaboraționism, la o posibilă schimbare la față a literaturii române prin reintegrarea scriitorilor din diaspora și din Basarabia și (cum altfel?) la o nouă periodizare a literaturii postbelice. Cei mai provocați de dezbatere au fost optzeciștii ("de la Cornel Moraru la Ioan Milea", cum precizează autorii, într-o cuprindere cam laxă, dar foarte în spiritul anexionist al generației), dar, din păcate, nu și cei mai la obiect. Adevărul e că ei au percutat și continuă să percuteze la tot felul de anchete, interviuri, numere tematice de revistă etc., ce le dau posibilitatea să se manifeste la fel ca în tinerețe (cu aplomb, cu șarm, cu plăcerea de a improviza teorii). Uimitoare e, însă, oboseala lor, amorțeala, lipsa de radicalitate, aerul buimac, deprinderea de a vorbi aluziv, fără a da prea multe nume. La momentul anchetei, mulți dintre cei care au răspuns nu păreau convinși de ireversibilitatea schimbării produse. Încă le mai era frică. Ca să nu mai vorbim că timpul li se părea infinit de răbdător, căci abundă formulările de genul: reașezarea valorilor se va face "în timp", "cu greu", printr-un proces "îndelungat", "lung și anevoios". Ba mai mult, "Fratele nostru, Dumnezeul nostru - Timpul - își va spune cuvîntul", sau "… nu se cade să ne omorîm cu firea… Timpul lucrează perfect!" O asemenea pasivitate exasperantă, jalnică, ce duhnește a neputință, nu-i caracterizează, din fericire, pe "bătrînii" exilați: Paul Goma, Sorin Alexandrescu, Dumitru Țepeneag, Gheorghe Grigurcu (un exilat intern). E paradoxal (sau nu?), dar ei sînt adevărații intransigenți, care au curajul de a pune punctul pe i și de a trece la treabă (cazul lui Grigurcu). Optzeciștii, în schimb, se împotmolesc într-un discurs profetic (Ioan Buduca: "Trebuie să ne luăm în serios suferința, asta-i singura profeție pe care-o pot face"), patetic-exclamativ (Gh.Izbășescu: "Ehei, Oblio, Oblio, Țara absurdului!"), au viziuni și presimțiri funeste, dar le fac față cu succes (Liviu Ioan Stoiciu: "… falșii idoli comuniști sînt în plină reînflorire "capitalistă". Ce chestie… Amurgul falșilor idoli? Cum îl văd eu… Păi, să zicem că-i văd pe acești falși idoli în viitorul Parlament, senatori sau deputați: e bine? Sau privatizați milionari, cu cheag…"). Că optzeciștii au o părere bună despre ei înșiși, e lucru știut, așa că nu mai miră pe nimeni cînd îi dau înainte cu superlativele (Gh. Crăciun: "Cel mai important eveniment din toată literatura noastră "de după Eliberare" l-a constituit apariția și afirmarea Generației '80"). Excepție face L.I.Stoiciu care, însă, greșește și dezamăgește din cauza grabei cu care pasează în grija generației tinere sarcina revizuirilor: "Să mai lăsăm să se coacă noile generații, ale copiilor noștri, nepătimași, poate ei vor avea distanța necesară să ne judece…". Întrebarea e ce fel de generații "se vor coace" în acestă atmosferă de "promiscuitate deplină literară"? Și chiar trebuie așteptată "coacerea" lor pentru o muncă de salubrizare? Și cam cît ar fi dispusă să aștepte literatura română? Și, la urma urmei, de ce s-ar sinchisi tinerele generații de un trecut literar destul de sărac în modele sau de un prezent îmbîcsit, în care li se trasează sarcini ce-ar fi trebuit îndeplinite de alții? Poate că "cei ce vin" ar merita să găsească ceva mai mult decît o literatură "la cheremul ideologiilor, o literatură de vanități și ambiții prostești gîndite de la mînă pîn' la gură, o literatură în coadă de pește, în coadă de rîndunică, în care esențialul rămîne mereu la coada discuției…", cum bine zicea Gh. Crăciun acum zece ani. Și cine-ar băga mîna-n foc că, între timp, s-a schimbat ceva?

Despre complexe și alți demoni

Contemporanii (mai ales cei apropiați) Simonei Popescu scriu despre postmodernism. Ea, încă nu. Deocamdată. Și asta o cam complexează. Nu prea înțelegi de ce. Cel puțin, nu din ultimul său eseu, Salvarea speciei (Despre suprarealism și Gellu Naum) (Ed. Fundației Culturale Române, București, 2000), care poate fi plasat, fără a greși, în continuitatea fragmentelor din Volubilis (1998). Simpatizantă declarată a "farmecului discret al inefabilului postmodern", autoarea nu a fost și nici nu e o "postmodernă". Dimpotrivă, textele ei nimeresc invariabil în jurul unor termeni "tari", ca identitate, autenticitate, capacitatea revelatoare a scrisului. Cînd Paul Cornea îi propune să-și transforme lucrarea de diplomă într-un doctorat, Simonei Popescu îi fuge gîndul la colegii care se doctorau cu postmodernisme, ezită, apoi se explică de parcă s-ar scuza: "Mi-a plăcut ideea ca, atunci cînd aproape toți colegii mei universitari (și apoi foștii studenți) începuseră teze de doctorat despre postmodernism, eu să scriu despre suprarealism, suprarealismul fiind, într-un fel, modul meu de a vorbi despre postmodernism, altfel…"(p. 10). Asta ca și cum ar fi obligatoriu să vorbești, astăzi, despre postmodernism, ca și cum numai așa existența în spațiul literelor române îți poate fi legitimată. Erezia, cu sectarismul ei cu tot, e mai veche, opera optzeciștilor dezorientați care, ieșiți din "rezistența prin cultură" și ajunși universitari, aveau nevoie de un subiect al lor și, pe cît se poate, sincronic Vestului. Nu le-a fost greu să-l găsească, să-l "nuanțeze" pînă la ambiguizare, să-l manipuleze și să-l transforme într-un spectru ce bîntuie acum printre cei mai tineri, puși deja pe făcut și desfăcut ierarhii, pe practicat "jocuri cu mai multe strategii", după modelul predicat. Din această cauză, în momentul de față, a rămîne în afara parlamentărilor despre postmodernism nu e o rușine, nici o dovadă de provincialism, ci o chestiune de igienă intelectuală. Se poate face, în continuare, literatură și critică literară fără apelul înverșunat la tot felul de -isme, așa cum, pînă la urmă, reușește și Simona Popescu în ultima sa carte.

E-mail: revista_tiuk@yahoo.com
© Copyright pentru grafică Dan Perjovschi; Webdesign & Webmaster Viorel Ciama