Prezentare Ștefan Baștovoi

Întrebat, într-o anchetă a defunctei Erate (nr.4/1998), ce aduce nou în poezia tînără, Ștefan Baștovoi răspundea ferm, deși ușor dezamăgit de platitudinea întrebării: "Nimic. Pentru că poezia înseamnă în primul rînd modalitate. Ceea ce aduc eu nou nu este propriu poeziei, ci este împrumutat mai degrabă dintr-o filosofie religioasă". În realitate, însă, autorul Elefantului promis (1996), al Cărții războiului (1997) și al Peștelui pescar (1998) scrie și altfel, și despre altceva. În esență, despre cum - într-o lume în derivă, ce-ți hrănește copios angoasele și-ți lichidează prompt seninătatea - este posibilă salvarea. Spasmele, trăirile contradictorii, declinul (ontologic) surprinse de poeziile lui Ștefan Baștovoi nu sînt articulate pe un fond nevrotic-delirant, cum s-ar putea crede (și cum s-a crezut!), ci pe unul patetic, în bună măsură legat de o inocență structurală și de un fior religios autentic. Cu o dicție pasională, profetică pe alocuri, dar deloc lipsită de limpezime și directețe, poetul face să vibreze tot ce-i cade sub ochi. E, cu siguranță, o privire de "ales", aptă să transforme instantaneu percepția în frison și realitatea percepută în mediu pulsatil. Firescul, ușurința cu care intră în viziunea poetică e un semn al forței talentului său. Poți avea strania senzație că el nici nu-și aparține, că se lasă disputat de impulsuri și răscolit de energii ce cristalizează, finalmente, în structuri poetice. Că scrie așa cum respiră. Nimic mai fals, însă, pentru că Ștefan Baștovoi își trudește versurile, scrise cu toți nervii, cu toate disperările la vedere și cu un scop reperabil: resacralizarea lumii prin poezie. Deși imaginarul său e construit pe un regim de forță (fiind unul nocturn și thanatic, în principal), poemele nu mizează pe asta, ci pe ținuta penitentă, cvasimonahală a discursului. Sinceritatea de confesional și tranșanța întrețin tensiunea, în timp ce privirea alunecă pe sub "coaja lucrurilor" mărunte, banale, previzibile, făcînd să țîșnească de-aici adevăruri de mult uitate: "totul e sfînt" - sînt cuvinte pentru care-ți trebuie curajul simplității și darul mărturisirii ei. Cît de riguros orchestrate sînt textele lui Ștefan Baștovoi se vede de la prima ochire. Efortul de construcție, atît pe cicluri, cît și în ansamblu, e tot mai susținut de la un volum la altul. Faptul că are o imagistică, o sintaxă poetică și un proiect propriii (cel al reontologizării pe fundamente religioase) ține și el de domeniul evidenței. În lumea lui, bizară, crepusculară, întotdeauna ceva cedează, urmînd dezastrul sau înălțarea; golurile, absențele sînt savant distribuite, astfel încît - oriunde te-ai uita - o teamă născîndă prinde contur. Este cazul celor 10 poeme ale lui Garcia Marquez din Cartea războiului; ample, narative, cu spaime infinitezimal detaliate, ele reușesc o nouă combinație de termeni în interiorul formulei realist-magice: apariții fabuloase animează o scenă amplasată parcă în adîncul unei prăpăstii. Neguroase, entropice, poemele tentează permanent atingerea unui fragil echilibru în dezechilibru, situație avînd ca emblemă imaginea devoratorilor "cîini cu două falusuri". În continuare, ciclul Copiii grași mor în somn oferă spectacolul unei sălbăticii, a unei primitivități sacre, cu ecouri vechi și nou testamentare. Universul pe care îl reprezintă, la modul arhetipal, "copilul cel gras" este de o vitalitate agresivă, marcată prin gesturi ritualic-dionisiace și prin energii vitale ce răvășesc asemenea unor orgii elementale. Somnul este cel care, ca un spațiu matriceal, protejează jocul stihiilor și-i neutralizează parțial nota de terifiant. Astfel, delirul fabulos, matematic conceput, se impregnează de aerul rarefiat al esențelor și devine o încercare de recuperare în și prin text a vîrstei ce-și rîdea de încremenire și de crize. În Mergem să ucidem bășinoșii pămîntului, un eu hipertrofiat se prevalează de valorile sacre ale violenței, cu scopul instaurării unei noi ordini. Belicoase, cum rar se-ntîmplă pe la noi, poemele sînt orientate, cu o inocență furioasă, împotriva răului, a negativismului, a descompunerii. Limbajul e vituperant, "războiul" - atroce (cruzimea lui poate fi afiliată imaginației fără cusur și limite, în domeniu, a copiilor), iar exigențele "războinicului " ingenuu - cu adevărat supraumane. Forța purității și puritatea forței ar fi, cu un chiasm, comandamentele ce-ar guverna noua realitate. Tensionata relație cu ceilalți face loc, în ultimele poeme, îndreptării exclusive spre sine și spre origini. E un traseu invers ("În susul curgerii,/ înspre izvoarele tainice ale vînturilor,/ gîndul meu a pornit" - Peisaj stradal), prefigurat însă de creațiile anterioare, pe care le continuă în sensul hieratizării expresiei. Alura ascetică e mai pregnantă, atît tematic, cît și stilistic, iar dicțiunea biblică își proiectează la modul fericit influența asupra celei poetice. De la Elefantul promis și pînă la Peisaj stradal, drumul lui Ștefan Baștovoi nu e decît o apropiere, pe căi diferite, dar purtînd toate însemnul experienței religioase, de "esența trandafirie a lucrului în sine", cum ar zice Emil Brumaru. Un astfel de proiect scapă înregimentării în vreun -ism în vogă și anunță o schimbare de sensibilitate. (Nicoleta Cliveț)

E-mail: revista_tiuk@yahoo.com
© Copyright pentru grafică Dan Perjovschi; Webdesign & Webmaster Viorel Ciama