High hedonismul lui Florin Iaru sau La cea mai înaltă fidelitate, despre orchestra care înnebunește și-i pare rău

Nemurirea poate fi văzută și printr-un ciorap găurit.
Am iubit pentru că am văzut.(…)
Spuneți dracului ce vedeți!
Dacă aș vrea să fac un criticfiction despre poezia lui Florin Iaru, ar trebui să construiesc un puzzle ideatic foarte frumos cu un titlu deosebit de exact și atrăgător care să unească totalitatea acestor textulețe într-unul singur, care, după lectură, să ia o unitate lucidă și să facă lectorul să revină -cu plăcere- asupra lui. Dar "mai bine despre poezie să vorbim".
Ca și în cazul majorității colegilor săi de generație, cele trei cărți de poezie ale lui Florin Iaru (Cîntece de trecut strada, Editura Albatros, 1981; La cea mai înaltă ficțiune, Editura Cartea Românească, 1984 și Înnebunesc și-mi pare rău, Editura Cartea Românească, 1990) trădează un cenaclist, un poet care a scris poezie pentru a o citi prietenilor la cenaclu (-l de Luni), "o poezie vorbăreață", după cum o numește Nicolae Manolescu (Coșmarele lui Pierrot, România literară, nr. 46, 1990). Astfel, poeziile lui sînt întotdeauna spectaculoase - cuvîntul ce-l caracterizează la cea mai înaltă fidelitate pe Florin Iaru, care e un hedonist "high". Poezia lui poate fi comparată cu un curcubeu frumos colorat, însă niciodată kitsch-os, Iaru fiind un aristocrat care se deschide la primii nasturi, (ca și Romulus Bucur), schimbă fracul pe blugi și iese de plictiseală în stradă ("Cîntece de trecut strada" - "Cîntece de trecut vremea") , altfel și cu alte scopuri decît narodniciștii ruși sau conașii pașoptiști. Și altfel decît predecesorii (Ion Caraion: "Poezia face trotuarul" - Fotoliu gol , Greutatea de a fi, Editura Fundației Culturale Române, 1994) și poeții mai tineri ("Poezia și-a aruncat chiloții în stradă" - Obiect de lux ascuțit pe ambele părți, Rodica Draghincescu), cronometrul pentru finețea și eleganța "optzeciștilor" numindu-se Nicolae Manolescu, după cum se știe.
Dacă Alexandru Mușina iese în stradă pentru un experiment temporar, scriind scrisori tomografice către / pentru / din clipa de-acum și clipei care-a fost, iar Daniel Pișcu scrie în mod existențial pe stradă la propriu ("m-am apucat să scriu versuri pe stradă" - Pe stradă din Srisorile de acasă), Florin Iaru coboară de la "marile etaje ale necomunicării" (aproape) la nivelul zero al mării și-al scriiturii, și la braț cu poezia, obiectul de bază al căreia e dragostea, tot atît de pătimașă ca la Conachi, tot neîmplinită și neîmpăcată ca la Lermontov, Eminescu, Esenin sau Shelley, văzută însă prin prisma oamenilor "neimportanți", cum se întîmplă și-n celebrul poem care împrumută titlul și primului volum colectiv (în ordine temporală, firește) de la Cenaclul de Luni - Aer cu diamante (Florin Iaru, Mircea Cărtărescu, Traian T. Coșovei, Ion Stratan). Ca și Luceafărul, Demonul, Omul Negru sau celelalte euri poetice romantice, personajele lui Iaru din Aer cu diamante: șoferul, paraliticul, portarul, mecanicul, pensionarul, au ca obiect erotic o fată frumoasă, Florin Iaru ajungînd la superlativul său nu pe cale tradițională, ci (sic!) prin temporalitate: "Dar ea era atît de frumoasă / încît a fost la fel de frumoasă / și-n continuare". Iaru schimbă doar un element din cele două: vizorul, așa cum se întîmpla cu multă vreme în urmă și în cazul lui Lamartine, care pur și simplu a urcat pe munte și a descris, în doar șapte poezii, ceea ce vede (Iaru: "Spuneți dracului ce vedeți!", Cu ochii deschiși), astfel avînd loc schimbarea paradigmei poetice la Florin Iaru. E vorba de dragostea / poezia coborîtă în stradă doar pe jumătate, ca o glumă sau un experiment, aici fiind foarte aproape de Mușina, dar și de Cărtărescu, tehnicieni foarte fini, care ridică poezia realului pînă la limita manieristă a artificialului ("Nu vom putea trage niciodată o linie despărțitoare între întîmplat și neîntîmplat" - Nicolae Manolescu, România literară, Mecanismele liricii, nr. 38, 1989). Poezia Aer cu diamante e atît de frumoasă "încît vechiul pensionar / se porni să roadă tapițeria / scaunului pe care ea a stat. / În iarna curată, fără zăpadă, / mașina uscată încearcă s-o ardă. / Dar ea de mult coborîse cînd s-a auzit / înghițitura. / Șoferii mestecați / cu plîns de volanul păpat / căci ea putea fi ajunsă. / În schimb era atît de frumoasă / încît și cîinii haleau / asfaltul de sub tălpile ei. // Atunci portarul își înghiți decorațiile / cînd ea intră în casa fără nume / iar mecanicul sparse în dinți / cheia franceză și cablul / ascensorului ce-o purtă / la ultimul etaj. / Paraliticul cu bene-merenti / începu să clefăie clanța inutilă / și broasca goală / prin care nu putea curge / un cărucior de lux. // Ei cu toții mîncară / piciorul mansardei / ei cu toții mîncară țiglă / cînd ea urcă fîlfîind pe acoperiș / cînd ea nu putea fi ajunsă./ Meteorologul de pe muntele Golgota / roase timpul probabil / iar ultimul Om in Cosmos / își devoră capsula / cînd ea depăși sistemul terestru / -Ce-ai să faci de-acum în cer?- / au întrebat-o / cu gurile șiroind de regrete. / Dar ea era atît de frumoasă / încît a fost la fel de frumoasă / și-n continuare.// Iar ei nu găsiră în toată / lumea largă / destule măsele / destule gîtlejuri / în care să spargă / să macine să îndese / distanța care creștea mereu / și restul cuvintelor pînă la moarte". Altfel spus, "ea era atît de frumoasă", încît la lectura acestei poezii nu te emoționezi de eul poetic feminin care dă gata personajele masculine, definitiv și fără excepție, ci de scriitură, de felul în care autorul spune cît de frumoasă poate să fie "ea", situație asemănătoare cu cea în care (îți dai seama că ) admiri rama tabloului, nu tabloul, diamantele de această dată fiind mai importante decît aerul, titlul caracterizînd perfect poemul în care autorul prinde cu exactitate ideea de ideal, pe care o și caracterizează / descrie cu același lux ("de amănunte"), ideal care cu timpul se îndepărtează mereu și pentru care niciodată nu ajung "destule măsele, destule gîtlejuri", dar tot atît de adevărat și de important e și că lui Iaru i-au ajuns (iar) cuvinte pentru a reda la cea mai înaltă ficțiune această nebunie de trecut viața ("și restul cuvintelor pînă la moarte"). Invitația făcută poeziei de către gentlemanul florin Iaru e asemănătoare cu aducerea banalului și derizoriului în proză de către Camil Petrescu, act repetat, oarecum forțat, și de Geo Dumitrescu, care se simte nevoit să accepte această situație. Poezia realului cotidian intră în poezia lui Geo Dumitrescu întruchipată sub chipul cîinelui Degringo ("Cîinele de lîngă pod"), care fuge după roata bicicletei lui, pînă cînd eul poetic cedează insistenței și fidelității personajului ce se află în mișcare, lăsîndu-se de acel "Pleacă" de la început, fiind nevoit să deschidă poarta și să zică "fii binevenit în viața mea!". Cîinele Degringo e un strămoș de-al personajelor lui Matei Vișniec și un prieten de-al lui Florin Iaru. Poezia lui Florin Iaru e ca și All Star Game-ul baschetbaliștilor americani, care nu urmăresc neapărat victoria, ci plăcerea jocului și de aceea în ambele cazuri reluările nu sunt doar "mater studiorum", ci-s așteptate și binevenite datorită frumuseții lor, care, dacă nu va salva lumea, a adus mulți bani (și nu numai) acelor negri păsări-lăți-lungilă, și multă popularitate acestui alb mustăcios și înalt care se joacă "de-a wați ascunselea" cu mingea lui Michael Jordan ("Frumoasă e rasa albă. / Frumoasă e rasa neagră" - La negre). Această spectaculozitate e obținută în primul rînd prin familiarizarea, socializarea și aducerea la "absurd" și la oralitate a limbajului și a demersului poetic, dar și datorită hedonismului, ludicului, ironiei și vioiciunii care se subînțeleg cînd textele sînt iscălite Florin Iaru, la care impresionează și îmbinarea diferitor straturi lexicale, destul de colorate și deosebite: lexic de armată, de cartier, cuvinte țigănești, intertext cu / din epoca arhaică, din filme, telegrafiate sau străine, dar nu în ultimul rînd crengiene, caragialiene, eminesciene, bacoviene, populare sau științifice, toate amintindu-ne de Urmuz. Poezia lui Iaru găzduiește fragmente din straturi diferite ale existenței (livrești, cotidiene, științifice, artistice, sportive, etc.), atît de firesc, încît acest fragmentarism aproape că nu este observat. În general, Iaru pare a nu forța nimic, nu abuzează, tehnicile utilizate de el venind firesc și de la sine. Intertextul e întors pe toate fețele, din toate punctele de vedere, politic, cultural, intern, extern, natural ("supernatural" - Santana) și internațional, ironic, comic și serios. Florin Iaru are puterea să ridiculizeze cu eleganță, cu grație, uneori printr-o simplă parodiere a lexicului, vocabularului, mentalității, stilului înalt, sobru, academic ("Iubito, primește acești / trandafiri galbeni ca / expresie a înal- / tei mele consi- / derațiuni /etc etc / etc" - Trandafiri galbeni pentru iubita mea din La cea mai înaltă ficțiune), demonstrînd, exemplificînd ceea ce spunea - direct - Mariana Marin în Limba scrisă sub pleoape: "Vremea poemului înalt, amețitor a trecut". Asta e poate cea mai importantă deosebire a lui Florin Iaru față de majoritatea colegilor de generație: el rămîne artistic, fiind în același timp direct, dar nu spune/teoretizează , ci demonstrează, exemplifică în și prin propriile texte, trăsătură caracteristică și pentru Alexandru Mușina, Mircea Cărtărescu și, pe alocuri, Traian T. Coșovei, patru scriitori înrudiți care ar fi putut alcătui un aer cu diamante fără cusur. Celebra & admirabila ironie & ironizare floriniar … iaeriană e obținută de cele mai multe ori prin parafrază și prin înlocuirea unor sloganuri politice coborîte în cotidian, această coborîre ("în jos", vorba poetului "național") creînd nenumărate situații hazlii, cum e de la un capăt la altul poemul politic (prezidențial) Est Etica ("Știu că-i de necrezut, dar chiar azi dimineață / l-am văzut pe Todor Jivcov cu legume în piață. / Era un cetățean cumsecade, încîntat de ardei și de roșii. / Lîngă el, Janos Kadar controla cocoșii, / gîscanii, rațele, claponii, curcile la grămadă. / Nici nu părea să mă vadă, / așa cum explica, expert, prețul cu de-amănuntul / lui Honecker ce-și expusese smîntîna și untul. / Lîngă tarabă, Brejnev Leonid, cu un succes nebun / vindea carne tocată scoasă din tun, / vindea puieți de mesteacăn, rusești, veritabili. / La concurență cu Husak, păreau doi conetabili / cînd cel de pe urmă, nu-l luați tărbacă, / vindea pulpă sau coapsă înmiresmată și cehoslovacă. / Nici cumătrul Jaruzelski nu se lăsa mai prejos / înconjurat de producția mică a ochelarilor de os. / Toți cumsecade, toți cu față umană, toți, deopotrivă, / cuprinși în aceeași cooperativă / a lucrului bine făcut. Iar la loc de onoare / trona încins în halat peticit, între sule, cosoare, / un cizmar genial ciocănind cuișoarele. / Știu că-i de necrezut, dar lumea le zîmbea la piață / iar ei zîmbeau lumii, verde, în față. // Și peste verzeala zidurilor strălucea soarele." sau Jos mîinile de pe robinet (La cea mai înaltă ficțiune), unde "Puterea Sovietelor" e înlocuită cu un obiect cu totul banal - robinetul. Autorul experimentează parafraza pînă ajunge la "greșeala" care aproape că exprimă adevărul: "Mai bine bogat și cinstit decît… astaa… mai bine hoț / și cinstit / ptiu! Mai bine sărac și bogat… mai bine, mai bine…". Pentru Florin Iaru adevărul este egal cu realitatea, iar realitatea lui Iaru e adevărul pe care l-a descoperit Iaru, La cea mai înaltă ficțiune nefiind un simplu titlu ("am recunoscut adevărul, nimic nu este adevărat./ - Nu-ți rămîne decît ficțiunea! -mă / latră viteza / Mă miroase prietenul omului și dă din coadă: / - Noi, cîinii, iubim poezia pe care o scrii despre noi!" -Pauză de respirație). La Iaru realitatea se îmbină cu literatura (Literatură, viață - Romulus Bucur) pînă în faza cînd nu se mai știe care e mai accesibilă, mai cunoscută și mai familiară, încît ceșcuțele sînt "ca un hai-ku", și nu invers, cum, totuși, ar fi fost normal. Firește că nu scapă neironizată nici Măria Sa Rima ("Era o mare neagră -ah- neagră mai era / și-o insulă sărată acolo tra-la-la…" - Cîntec de trecut vremea), artificiu tehnic care nu are nici o justificare în zilele noastre dacă nu e ironică și nu e ludică, ca la un Emil Brumaru ori Șerban Foarță, sau n-are nici un sens, cum demonstrează, ca întotdeauna dezarmant de convingător, Alexandru Mușina: "Rima nu se adresează ochiului (mai ales în limbile cu scriere etimologică), ci urechii. În fond, rima nu are sens dacă poemul e doar citit, în singurătate (și lectura nu e dublată de o "rostire în gînd")." (Eseu asupra poeziei moderne, Editura Cartier, Chișinău, 1997).
Florin Iaru e nemilos cu cititorul, el, în comparație cu scriitorii bătrîni, exemplul perfect fiind Nicolae Breban, are încredere în cititorul său, și de aceea e un "antrenor" foarte dur. Se întîmplă ca parada ludicului din poezia lui să fie întreruptă brusc (așa cum cascada de driblinguri a lui Ronaldo s-a încheiat cu o fentă care i-a fracturat un ligament ce îl ține și astăzi în afara gazonului) printr-un segment mai nervos - "A aruncat cu paharul în perete" (Leul cu picioare de argint) sau de-a dreptul dramatic (ca și-n cealaltă paranteză), cum e acest "Capăt de linie - pentru mine" (Marcaje noi fundații ceasuri), ce-mi amintește iarăși de Mariana Marin, care spunea că "ai putea să pierzi cu adevărat tramvaiul…" (Campionat de popice), doar că Mariana Marin își pregătește cititorul, în comparație cu Florin Iaru care izbucnește în timpul valsului, șahului sau cenaclului (de Luni?) cu un "may ghery" (procedeu din karate-do) în burta realității sau sub bărbia poeziei. Aceste situații sînt și haioase, dar - să recunoaștem - și dureroase ("Mașinile grele - ce multe se adunaseră / și ce discret mă călcau" - Cîntec de trecut strada; "Sînt dat politicos afară" - Marcaje; "Te doare, tată?"- O zi ploioasă pe strada păcii).
Însă, oricît de grav și trist etc. ar fi în unele momente ("Derizoriul și seriosul sînt puse în contrapunct. Este, de altfel, tehnica preferată a acestei poezii, a cărei linie melodică este necontenit fracturată" - Nicolae Manolescu, Coșmarul lui Pierrrot, România Literară, nr. 46, 1990), conținutul, forma și stilul lui Iaru nu pot să nu înveselească și să nu bucure. Deși ne dăm seama că "Vestea plecării tale mi-a parvenit vineri"(Lovitura întîrziată) nu este un mesaj tocmai vesel, pe mine mă amuză teribil, și asta din cauza solemnității verbului, inclus într-o propoziție normală și plină de sinceritate care cerea un verb simplu, un simplu verb, nicidecum un pretențios "a parveni" sau o expresie frazeologică hiper-uzată și banalizată, cum se va întîmpla în partea a doua a poemului, care începe după un rînduleț de punctișoare: "Vestea plecării mele ți-a bătut la ușă vineri".
Această "luptă a sufletului cu pantofii" din poeziile lui Florin Iaru e continuă și omniprezentă, trăsătură ce aduce un zîmbet pe buzele literaturii române ("aha - soarele"). Iar acest mozaic stilistic acționează paralel cu unul ideatic, mai ales prin metonimizare, poeziile lui Florin Iaru fiind pline de obiecte, lucruri ("Și ferestrele făceau ape și scaunele se înmulțeau / prin sciziparitate și o pisică într-un magazin / de pălării ne-a zis: / - Mergeți cu bine , feții mei! / și tramvaiul se lungea ca un acordeon" - O pisică într-un magazin de pălării… ), organe ("și am schimbat capetele între noi / și ne-au/ legat la ochi / cu o batistă neagră" - Batista neagră; "Am fost și enervat nopți lungi / și ți-am plîns pe țîțe / între / brațele sufocante" - Jocuri prea multe jocuri…), părți ale corpului uman, uneori despărțite destul de sadic ("Și am cerut cu vocea scîrțîită / somn legănat de cîțiva bani / Și taxatoarea s-a tăiat în două / cu o oboseală de cîțiva ani / Și elastică, partea stîngă a adormit / fără exclamație / pe masa sticlei de operație / Iar partea dreaptă și-a păstrat demnitatea / Și ochiul drept a boțit lumina - calina / și jumătatea dreaptă a gurii / a bîlbîit îndelung enunțul scris cu cîțiva bani mai jos…" - O pisică într-un magazin de pălării; "Dar ce n-am făcut, Maria, ce n-am făcut! // M-am răsturnat - cuprins de o grozavă lingoare- / pe scurt, în fața oglinzii în care te fardai./ Mi-am tăiat un picior un nas și-o ureche…" -Jocuri prea multe jocuri; "A alergat cel mai repede, cel mai viu, / cu piciorul stîng lipsă, cu dreptul scutit, / ea, cu cel mai frumos suflet julit / pe treptele galbene de din mai tîrziu"- Ceață …), doar că și sadismul la Florin Iaru e vesel: "Acolo, vectorial, masculin, îi cîrpi două palme / și, pocnind-o cu capul de scaun, o întinse de podele", care amintește de sadismul moralizator dintr-un poem de-al mai tînărului său coleg Caius Dobrescu: "Întrun fel / părea ciudaccă / bărbatussă stea p scaun iar femeia / lui în picioare / cu bagajelen crcă. (…) Vroia să spună / că fiecare dintre ei își ocupă / locu lui în imensitatea lumii"(Nimic). Ca și Caius Dobrescu, Florin Iaru este un precursor al performance - ului poetic actual, fiecare poezie de-a sa fiind un performance care poate fi "repetat" doar prin reluare, fiincă pleacă "trenul" despre care vorbește colegul său de generație Traian T. Coșovei într-o definiție foarte originală a poeziei lui Iaru, care, spune Coșovei, "este aidoma unei valize ticsite ce se desface catastrofal pe peron în clipa plecării trenului" (Pornind de la un vers, Editura Eminescu, 1990), definiție ce i s-ar potrivi mai mult lui Mircea Cărtărescu, pentru a-l caracteriza pe Florin Iaru aici lipsind prezența obligatorie a posesorului acestei valize, care ori rîde de această "scenă" din ușa trenului, ori e o ea care… (vezi Zile de viol și rîs, apropo de sadismul "liric" al poeților (încă) tineri). Poezia lui Iaru apare ca o aglomerație de situații, obiecte, vederi, acțiuni, …, care pînă la urmă sînt dirijate astfel încît să reflecte un anume segment din realitatea care țipă la noi în toate felurile, Florin Iaru fiind oglinda care o refractează spre cititorul lui Nicolae Breban, care poate că are ochelari de soare (sau de cal). De aceea poezia lui Iaru uneori pare artificială, pentru că e oarecum "la mîna a doua", fiind soarele din oglindă (sau de pe lentilele cititorilor), un fel de "soare" pe care îl vedem după ce, de fapt, a apus, situație ilustrată exemplar pe copertele cărții Înnebunesc și-mi pare rău, pe prima copertă fiind o imagine artistizată-prelucrată-falsificată a imaginii de pe ultima copertă, pe care n-o vedem dacă nu întoarcem cartea pe partea cealaltă sau dacă nu ne mutăm sub ea, în acest moment cartea simbolizînd globul pămîntesc care trebuie parcurs, înconjurat, cititorul reprezentînd, pe bună dreptate, ființele care locuiesc această planetă, iar imaginea autorului - soarele ("aha - soarele").
Poezia lui Florin Iaru, blazată, ironică, oximoronică, distractivă, scrisă de, cu și pentru plăcere, conectată la toți "de-a wați ascunselea", e o poezie stereoscopică, în care obiectul e văzut din mai multe părți concomitent ("Din stînga te mai iubeam, din dreapta te mai iubisem / și eram nefericit de două ori odată / ca un parc de mașini" - Stereoscopie sau 143 de cuvinte), o poezie de o mare tehnicitate, dar și cu multă tehnică, începînd cu păpușele mecanice și omul-frigider de care se îndrăgostește frumoasa sa iubită, tragedia lui nefiind faptul că ea se îndrăgostește de altul, ci că acel "altul" e tocmai "frigiderul" pe care trebuie să-l vadă-întîlnescă zi de zi ("cum să mai trăiesc lîngă frigider? / Cum să mai pun laptele ouăle vinul în frigider / fără să plîng fără să zbier / de ce e atît de frig în frigider?.." - Noutăți despre Euridice). Și pînă la tehnica imaginii ("Tehnic vorbind / imaginea de anul acesta / bate la puncte poza de anul trecut" - Moarte luminată ca ziua) și a reclamei ("Dar noul detergent șterge mai eficient" - Moarte luminată ca ziua).
Chiar din primul poem al primei sale cărți (care începe cu "Orice") , Florin Iaru folosește o tehnică dadaisto-caragialiană care trimite și la Eugene Ionesco și la teatru în general, astfel ilustrînd tocmai realitatea cotidiană prin care Iaru trece înnebunit de cîntecul (Cîntecel(e)) pe care-l dansează (Dansează Ianuș) în ritmurile unei combinații de rock internațional și ("-mi pare rău") național.
Acum, îmi pare rău că nu pot să fiu de acord cu Traian T. Coșovei, dar la Iaru nu e vorba de nici un "duel", doar poate în titlul unui poem, poezia lui Iaru nu-i dialogică, ci multilogică, pe mai multe voci, așa cum va observa în aceeași cronică același Traian T. Coșovei ("Iaru populează lumea cu propria lui ființă împrăștiată într-o aglomerare dezordonată de oglinzi paralele" - Asurzind hîrtia poemului). Aici intervin mai multe glasuri (mai aproape de stilul Iaru - "gîturi"), e un fel de bîlci ("Să închidem jurnalul. / Să urmăm bîlciul, balul…" - Trandafiri galbeni pentru iubita mea) goliardic, doar că spectatorii la Iaru sînt invitați (uneori cu forța) în poem, luînd locul personajelor-euri poetice. E și firesc, aceste cîntece fiind de trecut strada, un loc cît se poate de public (deci și colectiv), strada e trecută la verdele care unește acea mare de picioare-capuri-gîturi-ochi, care, deși atenți la același lucru care îi unește, se va despărți imediat după, și se vor mai întîlni doar poate întîmplător, un fel de "singurătate în mijlocul focului de tabără"(Traian T. Coșovei), întîlnită și-n prozele lui Mircea Cărtărescu, în special în Travesti, dar și-n Handke, Marquez, Yehoshua, Boll. Aceste cîntece nu sînt duetice, dialogale, e un cor Florin Iaru. Orchestra Florin Iaru, care gesticulează-gesticulează (Gesturi - Em.Galaicu-Păun). Poeziile lui Iaru sînt niște scenete. Așa cum Urmuz, Borges sau Harms au îngustat și redus romanul (proza) la cîteva pagini, Florin Iaru e un dramaturg care-și scrie "piesele" pe o singură pagină. De aici acțiunea/narațiunea, viteza și succesul textelor lui Iaru, dar și înghesuiala cuvîntului "spectator", mai mare decît a cuvîntului "cititor". Umorul și ironia îi permit să țină textul oarecum la distanță, care, altfel, ar fi putut să se desfacă asemenea celui al lui Cristian Popescu din Arta Popescu, de care uneori se apropie destul de mult ("Ca să vezi! L-a aruncat pe bătrînul lui tată în stradă! / Cînd era mic era drăguțamabilcurtenitor - mi-a dat de exemplu / trotineta sa mă plimb eu cu ea. Las'că și acela, javră bătrînă / ce dacă avea un castel? îi rupea bluza, îi ridica / fusta; ea nu l-a iubit niciodată. Dar a suferit, dom'le / deși mi-a pupat mîna pînă la buric! În acvariile lui vaste / în planetarii s-au strîns doi-trei derbedei și au scris porcării pe pereți. I-a pus bătrînul! (avea un picior mai scurt / un ochi de sticlă, o pompiță, un șold de argint, un intestin fin) / Mi-a spus mie cineva că a tipărit iarbă verde de hîrtie pentru săraci. Își aprindea trabucul cu bancnote de-o mie. L-am / văzut muncind la o mașină de scris în formă de femeie./ cumpărase / numai ferestre sparte pentru plămînii ei subțiri. / cînd a prins-o odată în pat cu trei răcani / a dus-o de păr prin tot palatul. Iar fiu-su - ciumatul și cîinele - / a adus la noi aerostatul! Las'că știm noi! / Nu poți cumpăra totul pe bani!" - Ecoul invidios); fiind prezente și alte segmente "psi", multe dintre ele construite după principiul inelelor ce se leagă dar nu se mai desprind, ca-n poemul Comunicat, în care în timpul războiului este aruncat un parașutist despre care nu se știe dacă…, și dacă…, și dacă…, "important e că s-a rătăcit un parașutist" care avea o parașută și un număr, de care…, și care…, și despre care s-a aflat că…, și că…, însă despre care nu se știe dacă…, și dacă…, și dacă…, ș.a.m.d., care trimite numaidecît la Despre primul și al doilea de Viorel Padina; sau cu ajutorul rimei, ca la Daniel Pișcu (vezi O pisică într-un magazin de pălării, de exemplu).
Chiar dacă nu l-am auzit niciodată pe Florin Iaru citind poezie, cînd îl citesc, parcă îi aud glasul ("E o poezie vorbăreață, care nu mai tace din gură. (…) Poeticii tăcerii I se preferă poetica vorbirii. Originea ei este limpede: avangarda" - Nicolae Manolescu, Coșmarul lui Pierrot, România literară, nr. 46, 1990), cum se întîmplă și în cazul Cărtărescu sau Galaicu-Păun, de exemplu, pe care însă i-am auzit citindu-și versurile. Florin Iaru nu este nici pe departe un poet "jegos", cum sînt văzuți beatnicii americani ("uneori mai regret epoca beat" - Uneori regret ) și -ciudat- poeții romantici. El nu scoate poezia în stradă ca să rîdă de ea, ci să se distreze și să se binedispună împreună (cu ea) de ceea ce văd acolo, dar și de poezia dinainte, de ceea ce-au putut să vadă pînă la ei poeții bătrîni (Urăsc poeții bătrîni - Corso), care se uitau la același "afară", dar nu cu plăcere și grație, ci cu frunțile încrețite și cu simboluri și metafore în priviri. Poezia lui Florin Iaru e ca jonglerul care se joacă cu obiecte și sentimente pe care le împrăștie treptat și deliberat pe jos și rîde. Această jonglerie veselă geamănă cu gesticulația vine în ajutor cuvintelor care, nu-i așa?, nu sînt poezie sau nu sînt de-ajuns pentru a forma poezia, la Iaru mai importantă fiind starea la care (se) ajunge decît aceste cuvinte și sintagme prin care se ajunge la această stare. Așa cum Marta Petreu coboară poezia/iubirea la temperatura șopîrlei, Florin Iaru o coboară la temperaturi reci de tot, la temperaturi "de frigider", cînd lucrurile (și iubirea!) pot fi fotografiate lejer de cititorul interesat. Poezia înghețată pentru tine. Înghețată de cocos cu diamante și stafide (știu pe cineva căreia o să-i placă această propoziție). Poezia înghețată ca acea femeie din O femeie frumoasă la fereastra unui tren paralel, făcută pachet de mișcarea trenurilor paralele ("făcută pachet între: compartiment și fereastră / fereastră și fereastră / fereastră și compartiment / de unde eu / cel care acum o admir / mă îndepărtez - fără ca ea să știe / că se îndepărtează"). (Mihai Vakulovski)

E-mail: revista_tiuk@yahoo.com
© Copyright pentru grafică Dan Perjovschi; Webdesign & Webmaster Viorel Ciama